Global menu

Our global pages

Close

Eversheds: 90%-l riikidest on vähemalt üks või enam seadusest tulenevat tõrget, mis takistab naistel meestega võrdväärselt töötada.

  • Estonia
  • Other

14-09-2015

100 riigis keelab seadus naistel teatud ametikohtadel töötada ning vaid 72-s riigis on kehtestatud kvoot naiste osalemiseks poliitikas riiklikul tasandil, leitakse Maailmapanga värskes uuringus „Women, Business and the Law“. Uuring näitab, et vaid alla ühe kolmandiku riikidest võimaldavad vanemapuhkust ning ligi 50 riigis ei ole ühtegi seadust, mis kaitseks koduvägivalla eest.

Maailmapanga värskes uurimuses „Women, Business and the Law“ analüüsitakse 173 riiki üle maailma, sh Eestit, hindamaks, kuivõrd seadusandlus soosib või takistab naistel meestega võrdselt karjääri planeerida ja ennast majanduslikult kindlustada.

Maailmapanga uuringule Eesti analüüsi koostanud Rando Maisvee, Eversheds Ots&Co partneri sõnul võivad naised Eestis seadustega üsnagi rahul olla, kuigi arenguruumi veel on. Maisvee lisas, et Eestil on kehtestamata kvoodid, mis määraksid naiste osakaalu ettevõtte juhatuses ja riigi juhtimises ning tõi näiteks Norra, kus peab nii ettevõtte juhatuses kui ka kohalike valimiste nimekirjas olema vähemalt 40% naisi. Maailmapanga uuringu andmetel on lisaks Norrale kehtestanud kvoodid naiste osalemiseks poliitikas veel 71 riiki ning ettevõtte juhatuses osalemiseks 8 riiki.

Tervelt 100 riigis kehtivad seadused, mis keelavad naistel töötada teatud ametikohtadel, esikohal on Venemaa, kus seadus keelab naistel töötada 456-s erinevas ametis, järgnevad Kazastan ja Valgevene, viimane on kahe aasta jooksul vähendanud selliste ametikohtade arvu 252-lt 182-le. Uuringu järgi on ka palgalõhe suurem neis riikides, kus eksisteerivad seadusest tulenevad takistused naistel teatud töid teha. Rando Maisvee ütles, et Eestis ei takista seadus naistel töökohta ega tööaega valida, v.a piirangud raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Rando Maisvee, Eversheds Ots&Co partneri sõnul võib Eesti uhkust tunda ka oma pika vanemapuhkuse üle. Nimelt selgus uurimusest, et vanemapuhkus on maailmas kõige vähem levinud puhkus üldse, kõigest alla 1/3 riikidest on selle kehtestanud. Ka tasustatud 140 päevane emapuhkus Eestis on oma pikkuselt üle maailma keskmise (106 päeva).

Pensioniea võrdluses paistab silma Hiina, kus naistel on õigus täispensionile 50 aastaselt (mehed 60), teises otsas aga Iirimaa, kus nii naistel kui meestel on õigus täismahus pensionile 68 aastaselt.

Maisvee sõnul on Eesti kultuurikontekstis eriti raske mõista, et leidub riike, kus naistel ei ole meestega võrdset õigust pääseda internetti, või kus seadus vabastab mehe vägistamise eest juhul, kui mees on nõus oma ohvriga abielluma.

Taustaks:

Eversheds on maailma üks suurim advokaadibüroo, ühendades üle 4000 professionaali enam kui 50 büroos. Eestis teenindab Eversheds Ots & Co kliente pea kõigis ärivaldkondades. Rando Maisvee on mitmeid aastaid osalenud Eesti Tööandjate Keskliidu nimetatud esindajana Tallinna töövaidluskomisjoni töös, Eesti Advokatuuri tööõiguskomisjoni töös, Evershedsi piiriülese tööõigusgrupi tegevuses. Eversheds Ots & Co kogemus hõlmab seadusandluse kujundamist, enam kui 100 tööõigusprobleemi lahendamist aastas, s.h mitte ainult komplitseeritud töövaidluse lahendamist, vaid ka kollektiivsete töösuhete vormimist. Tunnustatud õigusturu ülevaateid koostav väljaanne Chambers & Partners hindab kõrgelt Eversheds Ots & Co pädevust tööõiguse valdkonnas.

Maailmapanga värske raporti „Women, Business and the Law 2016“ leiate

Maailmapanga uuringule koostas Eesti osa Eversheds Ots&Co.

Kaire Lehtsaar, kommunikatsioonijuht, e-mail: kaire.lehtsaar@eversheds.ee, tel. 622 9990, mob 525 7772

For more information contact

< Go back