Global menu

Our global pages

Close

Kas abikaasat tasub usaldada ehk vastutus abikaasa poolt võetud kohustuse eest

  • Estonia
  • Other

28-09-2015

Üheks abiellumise põhjuseks lisaks tugevatele tunnetele võib olla ka vajadus kindluse järele. Sellist kindlust annavad muu hulgas abieluga kaasnevad garantiid nagu näiteks abikaasa ülalpidamiskohustus, mõlema kohustus perekonda panustada ja eelduslikult ühine vara. Samas ei saa öelda, et abielu vaid annab. Abieluga kaasnevad vastastikkused kohustused. Vahel tuleb vastutada ka teise abikaasa poolt tehtud tegude eest. Ühe poole mõtlematult tehtud teost võib tekkida kohustus mõlemale abikaasale. Isegi siis kui teine pool sellest ei teadnud või seda heaks ei kiitnud. Tegemist on nö abielu riskiga.

On tavapärane, et praktikas abikaasad täidavad teineteise poolt võetud kohustusi. Küll aga võib paljudele tulla uudisena, et seadus neid teise abikaasa poolt ainuisikuliselt võetud rahalise kohustuse eest teatud tingimustel täielikult ja kogu varaga vastutama kohustab. Siinjuures on oluline teada, et mitte kõik ühe abikaasa poolt võetud kohustused ei ole ühised. Abikaasa vastutab vaid teatud kohustuste eest, mille teine abikaasa üksinda võtnud on. Ühe abikaasa poolt võetud kohustuse ühiseks muutumiseks peab see vastama seaduses määratletud tingimustele. Esiteks, kohustus peab olema võetud ühise majapidamise korraldamiseks või laste huvides või pere muude tavapäraste vajaduste katmiseks. Teiseks, kohustuse ulatus ei tohi ületada abikaasade elutingimuste kohast mõistlikku määra. Need tingimused peavad esinema koos.

Tegelikus elus võiks sellise kohustuse võtmine näha välja järgmiselt. Kujutage ette neljaliikmelist perekonda, kuhu kuuluvad abikaasad koos kahe lapsega. Pereisa soovis näiteks jõulude puhul peret üllatada ja ostis järelmaksu, väikelaenu või krediitkaardi toel abikaasa teadmata perele suure ekraaniga teleri, kodukino komplekti ja lastele mängukonsooli. Seda selleks, et perel oleks meelelahutus. Sama olukord võib tekkida ka pisut suurema ostuga, näiteks sõiduki puhul.

Rõõmu pakuvad sellised ostud kindlasti, kuid nendesse on kätketud ka oht. Kirjeldatud kohustus oleks ilmselt ühine, isegi kui teine abikaasa ostu heaks ei kiitnud ja leidis selle kulutuse üleliigse olevat. Sellise kohustuse eest vastutavad mõlemad abikaasad. Nii ühisvaraga kui ka lahusvaraga.

Näiteks elatakse üürikorteris, mingit olulist ühisvara ei ole, ostetud tehnikat ära anda ei taha ja kus seda müüagi. Liiatigi kui selle väärtusest suur osa poest väljaviimisega õhku haihtub. Pere igakuine sissetulek on pigem väike ja kulub pere elementaarsete igapäevavajaduste katmiseks. Samas on teisel abikaasal oma vanaemalt pärandiks saadud maatükk Lõuna-Eestis.

Juhul, kui abikaasad ei suuda järelmaksu õigeaegselt tasuda, võib lumepall veerema hakata ning tuhande-eurone võlg võib kiirelt viiviste ja trahvide tõttu kasvama hakata. Kui müüja või laenuandja võla tasumiseks kohtusse pöördub ning endale soodsa lahendi saab, on tal võimalik selle täitmiseks lasta muu hulgas teise abikaasa maatükk enampakkumisel maha müüa. Mis sest, et ostu sooritas pereisa abikaasalt arvamust küsimata.

Mida teha, et selliseid olukordi ei juhtuks?

Mitmete erialaspetsiifiliste allikate põhjal võib väita, et seadus annab abikaasadele võimaluse leppida abieluvaralepinguga kokku, et kummagi abikaasa poolt ilma teise abikaasa nõusolekuta võetud kohustuste eest vastutab vaid see, kes need kohustused võttis. Selline kokkulepe tuleb lasta kanda ka abieluvararegistrisse. Viidatud kokkulepe koos abieluvararegistri kandega kaitseb mõlemat abikaasat, sest sellisel juhul ei ole kummalegi abikaasale tema nõusolekuta võimalik kohustust võtta.

Igaühele kättesaadavatest andmebaasidest ei nähtu kohtulahendeid sellise kokkuleppe lubatavuse ega abieluvararegistri kande õiguspärasuse kohta, mistõttu ootab nimetatud võimalus kohtupraktikas kontrollimist. Autori hinnangul peaksid selline kokkulepe ja vastava kande tegemine siiski lubatud olema.

Kokkuvõttes on abieluvara suhetes oluline saada aru, milliseid õigusi ja kohustusi need endaga kaasa toovad ning selle teadmise pinnalt teha teadlikud ja läbimõeldud valikud varasuhete endale sobivaks kujundamiseks.

For more information contact

< Go back