Global menu

Our global pages

Close

Tarmo Repp, Tambet Toomela: Põhiseadusevastase lõivu saab riigilt tagasi nõuda ka tagantjärgi

  • Estonia
  • Other

14-05-2012Riigikohus selgitas oma hiljutises lahendis, et põhiseaduspärast riigilõivumäära ületavat riigilõivu saab riigilt tagasi nõuda ka pärast kohtumenetluse lõppu.

Siiani puudutati liigkõrgete riigilõivudega seotud küsimusi kohe menetluse alguses, mil riigilõiv kuulub seaduse kohaselt tasumisele ning seda eelkõige põhjusel, et lõivu maksmiseks kohustatud isikutel ei jätkunud selleks rahalisi vahendeid.

Riigikohtu lahendi nr. 3-2-1-37-12 (12.04.2012.a) kohaselt saab aga nõuda riigilt põhiseadusevastase lõivu tagasi ka pärast kohtumenetluse lõppu tingimusel, et taotlus selle tagastamiseks esitatakse kohtule lõivu tasumise aastale järgneva kahe aasta jooksul.

Riigikohus selgitas veel, et kui konkreetne riigilõivumäär juba on kord tunnistatud põhiseadusega vastuolus olevaks, siis saab enam tasutud riigilõivu tagastamise taotlust menetlev kohus määrata põhiseaduspärase riigilõivu kindlaks ise ning üleliigse tagastada.

Riigilõivu tagasinõudmise muudab kohati komplitseerituks see, et tasumisele kuuluvad riigilõivumäärad sõltuvad nõude suurusest. Seega, juhul kui Riigikohus ei ole varasemas põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses öelnud, et konkreetne määr on põhiseadusega vastuolus, siis tuleks selle kontrollimiseks viia läbi ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus. Ja isegi kui Riigikohus on leidnud, et väiksemalt nõudelt tasumisele kuuluv riigilõiv on olnud põhiseadusevastaselt kõrge, ei pruugi see veel tähendada, et ka suurematelt nõuetelt tasumisele kuuluvad määrad on põhiseadusevastased. Täpsemad piirid peab paika panema edasine kohtupraktika.

Ka seadusandjale on see probleem lõpuks kohale jõudnud ja hetkel on Riigikogu menetluses riigilõivude vähendamise eelnõu.

Lisainfo: Tarmo ReppTambet Toomela

Artikkel ilmus 28. mai Äripäevas