Global menu

Our global pages

Close

Risto Rüütel: Alustad riigihankest, lõpetad vanglas

  • Estonia
  • Other

10-12-2012

 

Sageli võib ettevõtjate omavaheline suhtlus ja äriline käitumine välja näha konkurentsi kahjustava koostööna, isegi kui see tegelikult nii ei ole. Kust läheb piir ja missugused on kahtlusi tekitavad käitumismustrid, sellest annab ülevaate näidete varal meie konkurentsiõiguse ekspert Risto Rüütel.

Ettevõtjad teavad tõenäoliselt, et konkurentsi kahjustav koostöö on kriminaalkorras karistatav. Vähem teadmata on see, et karistused on üpris soolased - rahatrahv ulatub kuni 10%-ni eelmise majandusaasta käibest, kuid asi võib lõppeda ka kuni kolmeaastase vangistusega ettevõtja esindajale. Nii et riski vältimiseks on kasulik konkurentsi kahjustava koostöö põhivorme ja riskikohti vähemalt üldisel tasemelgi teada.

Väga suur hulk nii Eestis kui ka maailmapraktikas avastatud kartellidest põhineb just neil tüüpolukordadel, milledest Risto oma artiklis ka põhjalikumalt kirjutab:

  • Näiliste pakkumuste esitamine riigihangetel
  • Roteerivad hankevõidud - kokkulepitult vaheldumisi tehtud parimad pakkumused
  • Ettepanek hanget mitte vaidlustada ühes lubadusega kaasata kaotajad alltöövõtjana
  • Pakkumusest loobumine, selle esitamisest või hinnapakkumise tegemisest keeldumine

 

Artikkel ilmus ajakirja Director detsembrikuises numbris