Global menu

Our global pages

Close

Uus noorte juristide põlvkond soovib reformida õigussektorit

  • Estonia
  • Other

16-01-2014

  • Õigusvaldkond peaks sarnanema rohkem ettevõtlusele kui kutsetegevusele
     
  • Tehnoloogia on nutikama ja efektiivsema töö võti
     
  • Rahvusvahelised võimalused ning töö- ja eraelu tasakaal on olulised karjääriga seotud küsimused

Uuring, mille viis läbi rahvusvaheline advokaadibüroo Eversheds, toob välja, et uus noorte juristide põlvkond soovib õigussektorit reformida. Paljud noored juristid, kellel on globaalsed ambitsioonid ja tahe reformida juriidilise kutseala traditsioonilisemaid aspekte, soovivad, et õigusvaldkond oleks pigem ettevõtlus kui kutsetegevus, ja näevad tehnoloogia rakendamises võtit paljude meelest iganenud töömeetodite ümberkujundamiseks. 

Rahvusvahelise advokaadibüroo Eversheds uurimisaruanne ‘21st Century Law Firm: Inheriting a new world’ („21. sajandi õigusbüroo: pärandiks uus maailm“) küsitles 1800 noort juristi (vanuses 23–40 aastat) üle maailma saamaks ülevaadet sektori uutest liidritest. Uuringu läbiviijad leidsid eest ambitsioonika grupi, kelle sooviks on tõhustada innovatsiooni õigussektoris.

Ingliskeelne uuring on kättesaadav siin