Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland Ots & Co artiklid ja kommentaarid

Millised on võimalused peale töövaidluskomisjoni otsuse saamist26/11/2020
Koroonaviirus (COVID-19) - Valitsuse eriolukorra abipakett: KredExi meetmed11/05/2020
Koroonaviirus (COVID-19) - Valitsuse eriolukorra abipakett: Töötukassa töötasu hüvitis 08/05/2020
Koroonaviirus (COVID-19) - Aitame oma klientidel kiirelt reageerida: Maaelu Edendamise Sihtasutuse meetmed05/05/2020
Koroonaviirus (COVID-19) - Valitsuse eriolukorra abipakett: Töötukassa töötasu hüvitis05/05/2020
Ainus kindel asi on muutus: ühinemised ja ülevõtmised pandeemia olukorras – mida just praegu teha?28/04/2020
Koroonaviirus (COVID-19) - Valitsuse eriolukorra abipakett: Töötukassa töötasu hüvitis15/04/2020
Koroonaviirus (COVID-19) - Valitsuse eriolukorra abipakett: KredExi meetmed13/04/2020
Koroonaviirus (COVID-19) - Aitame oma klientidel kiirelt reageerida: Konkurentsiõiguse reeglid on ajutiselt lõdvemad09/04/2020
Koroonaviirus (COVID-19) – vääramatu jõu ülevaade31/03/2020
Koroonaviirus (COVID-19) - Valitsuse eriolukorra abipakett: KredExi meetmed30/03/2020
Koroonaviirus (COVID-19) - Valitsuse eriolukorra abipakett: Töötukassa töötasu hüvitis23/03/2020
Koroonaviirus (COVID-19) - Aitame oma klientidel kiirelt reageerida: Valituse eriolukorra abipakett20/03/2020
Ole isikuandmetega hoolikas! Austria Post juba sai 18 miljonit trahvi10/01/2020
Töötaja vaimse tervisega seotud küsimused keerukate töövaidluste ootuses06/01/2020
Tööajaarvestuse pidamine tähendab ka kohustust tööaega mõõta13/12/2019
Tööõiguse 2020. aasta muudatustest01/12/2019
Töötajale töötasu maksmine tekitab praktikas jätkuvalt küsimusi01/10/2019
Telefon pannakse su järgi nuhkima? Euroopa juba kaitseb sind, soolased trahvid muudkui tulevad 13/09/2019
Piiratud või piiramatu? Töölepingu alusel töötava tegevdirektori isiklik vastutus09/09/2019
Töökiusamise tõendamiseks võib vestlusi ka salaja salvestada06/09/2019
Kaameratega jälgimine töökeskkonnas eeldab hoolikat planeerimist ja rangete nõuete täitmist04/09/2019
Töökius, ahistamine ja diskrimineerimine õiguspraktika muutuste tuules – millal saabub murrang?04/06/2019
Töösuhete uutmoodi reguleerimine on oluline ka Euroopa Liidu tasandil 31/05/2019
Töötajate esindajate tegevus mõjutab tööandjate töökorraldust20/05/2019
Tööaja arvestamine ja päevaraha maksmine töölähetuse korral 20/02/2019
Uudne leppetrahv loob uusi võimalusi töösuhete ohutumaks korraldamiseks31/01/2019
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine aitab kaasa töötaja tõhusamale kaitsele28/12/2018
Risto Rüütel: Eesti otsib spunki26/11/2018
Vilepuhuja – kangelane või paaria? 23/11/2018
BREXIT: E-kaubandus pärast Brexitit – uued kulud ja nõuded06/11/2018
Isikuandmete kaitse seaduse fiasko tagajärg: poliitikute küündimatus põhjustas õigusvaakumi19/06/2018
Isikuandmete töötlemine – värbamisest jõulupakkideni13/05/2018
Konkurentsiõiguslikud karid teel välisturgudele26/02/2018
Toomas Pikamäe: Veelkord maksuvaba tulu arvutamisest 22/01/2018
Rando Maisvee: Euroopa Kohtu otsus Uberi asjas ei jää viimaseks02/01/2018
Facebookile päitsed pähe – isikuandmete kaitseks keelatakse seotud teenuste sidumine kasutaja Facebooki kontoga27/12/2017
Uus isikuandmete kaitse üldmäärus laiendab töötajate õigusi ja kehtestab uued nõuded isikuandmete töötlemisele31/03/2017
Töötervishoiu või -ohutuse nõuete rikkumise tagajärjed21/02/2017
Saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang12/12/2016
Tööpraktika lepingud05/04/2016
Ühe Facebook`i kasutaja juhtum lõhkus üleatlandilise andmevahetuse vundamendi07/10/2015
Kas abikaasat tasub usaldada ehk vastutus abikaasa poolt võetud kohustuse eest 28/09/2015
Eversheds: OÜ-de kasutamine toob kaasa olulise maksuriski14/09/2015
Eversheds: 90%-l riikidest on vähemalt üks või enam seadusest tulenevat tõrget, mis takistab naistel meestega võrdväärselt töötada.14/09/2015
Kas Euroopa E-kaubandus eirab ühisturu reegleid?08/09/2015
Eversheds: Eesti tervishoiu rahastamissüsteem kahtluse all24/08/2015
Seadusemuudatus põhjustab ebakindlust kinnisvaratehingute tegemisel 31/07/2015
Pealiskaudne suhtumine korteri müüki võib viia kohtusse. 31/07/2015
Seadusemuudatus põhjustab ebakindlust kinnisvaratehingute tegemisel 15/06/2015
Eversheds: Ettevõtted silmitsi ettenägematu streigiohuga10/06/2015
Eversheds: Ettevõtted müügis osade kaupa 18/05/2015
Maivi Ots: Start-up ettevõtja kapitali kaasamist lihtsustavad äriseadustiku muudatused05/03/2015
Rahaline hüvitis tervishoiuteenustele väljaspool ravijärjekorda 12/12/2014
Kas ettevõtte üleandmine või ühinemine?23/10/2014
Miks on omavalitsuse prügimonopol elanikele halb09/10/2014
Ärivaidluste arv maailmas kasvab10/06/2014
Risto Rüütel: Seadusetegu nõuab aega30/05/2014
Hüvitused töölepingu ebaseadusliku lõpetamise eest suurenevad23/05/2014
Yliopiston Apteekki võimaliku keelatud riigiabi mõjud Eesti apteegiturule19/05/2014
Maria Jotautas: Kuidas teha õiguslikku auditit?17/02/2014
Mittesüülilisele kahjuhüvitissüsteemile üleminek nõuab poliitilist tahet12/02/2014
Risto Rüütel: Konkurentsikeeld võib viia vangimajja 26/01/2014
Uus noorte juristide põlvkond soovib reformida õigussektorit16/01/2014
Rando Maisvee, Sandra Värk: Kas tädi Maali peatab kartellid ja korruptsiooni?23/04/2013
Raiko Lipstok: BLRT Grupi vähemusaktsionäri nõuded on vastuolus kehtiva õigusega08/01/2013
Risto Rüütel: Konkurents nagu religioon03/01/2013
Risto Rüütel: Alustad riigihankest, lõpetad vanglas10/12/2012
Maria Jotautas: Pahauskselt tegutsev aktsionär puhtalt ei pääse11/06/2012
Tarmo Repp, Tambet Toomela: Põhiseadusevastase lõivu saab riigilt tagasi nõuda ka tagantjärgi14/05/2012
Lennart Oja: Ettevaatust j�relmaksu andmisel tarbijale!17/04/2012
Maivi Ots, Lauri Liivat: Eesti seadusandlus takistab USA investeeringuid13/01/2012
Tambet Toomela: Garantiimärk tagab kaitse09/01/2012
Maria Jotautas: Isikuandmete väärkasutusel karmid tagajärjed22/12/2011
Randu Riiberg, Tambet Toomela: Seaduse karmistamine ei tohi peletada välisinvestoreid16/12/2011
Toomas Pikamäe: Maksualased süüteod – millal võib maksu määramisega kaasneda karistus?28/10/2011
Raiko Lipstok: Riigikohtu otsus distsiplineerib hankijaid24/10/2011
Rando Maisvee, Kaarel Berg: Euroopa Kohtu otsus muudab arusaamu jalgpalli teleülekannetest12/10/2011
Randu Riiberg: Tagame võõraid kohustusi, sest see on pop?29/09/2011
Tambet Toomela: Preventiivne kahjuhüvitis - kas ameerikalik hiigelhüvitis?08/07/2011
Maivi Ots: Äriühingu edutegurid06/06/2011
Tambet Toomela: Pealiskaudsus sõiduki müümisel võib tuua kaasa trahvi21/02/2011
Tarmo Repp: Värske kohtupraktika hõlbustab võlgade sissenõudmist10/02/2011
Toomas Pikamäe: Kes kontrollib jälitajaid?31/03/2010