Global menu

Our global pages

Close
Marten Amjärv

Marten Amjärv

Õigusnõunik

Õigusvaldkonnad

  • Ühingu- ja lepinguõigus
  • Ühinemised ja omandamised

Kogemus

Marten Amjärv on keskendunud advokaatide assisteerimisele ühinemiste ja omandamiste ning ühinguõiguse küsimustes.

Marten Amjärv on õigusvaldkonnas töötanud juba peaaegu 10 aastat. Selle perioodi jooksul on ta osalenud ühinguõigust puudutavate õigusaktide (äriseadustik, raamatupidamise seadus, audiitortegevuse seadus) muudatuste väljatöötamisel ja menetlemisel Justiitsministeeriumis, samuti olnud tihedalt seotud raamatupidamise ja audiitortegevuse valdkonnaga nii Audiitorkogu järelevalvespetsialisti töös kui ka aastal 2011 loodud audiitorite kutseeksami eksamikomisjoni liikme ja esimehena. Pärast advokaadibürooga liitumist on Marten töötanud külalisnõunikuna ka advokaadibüroo Eversheds Sutherland Soome kontoris.

Marten on klientide seas hinnatud spetsialist ühinemiste ja omandamiste ning ühingu- ja lepinguõiguse valdkondades. Eelkõige on tema fookuses start-up’ide ja investorite (VC, PE) nõustamine erinevates finantseerimisküsimustes, samuti erinevate siseriiklike ja piiriüleste tehingute nõustamine (sh Eesti äriühingute asukohavahetused USA-sse ja UK-sse). Lisaks puutub Marten tihedalt kokku mainekate Eesti jäätmekäitlus-, raudtee- ja ravimisektoris tegutsevate ettevõtjate korporatiivküsimustega nii ühinemistel, jagunemistel ja ümberkujundamistel kui ka küsimustes, mis puudutavad näiteks juhtorganite vahetusi ja osa-/aktsiakapitali muudatusi.

Seoses Eesti äriühingute väliskapitali kaasamise, asukoha vahetuste ja äritegevuse müükidega on Martenil laialdane kogemus kommunikatsioonis USA-s asuvate osapoolte ja nõustajatega ning teadmine USA tehingute spetsiifikast.   

Marten on heade ühinguõiguse alaste teadmistega osalenud advokaadibüroos ka mitmete õiguslike analüüside koostamisel osanike- ja aktsionäriõigusi puudutavates vaidlustes ning aktsiaseltside üldkoosolekute spetsiifilistes küsimustes.

Karjäär

2012-… Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co

2010-2012 Audiitorkogu

2009-2010 Justiitsministeerium

2003-2009 Orion Pharma Eesti OÜ

Haridus

2010-… Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, magistriõpe

2010 Tartu Ülikooli Õigusteaduskond Tallinnas, bakalaureus

 

CEE Legal Matters Deal of the year 2019

 

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta isik õigusteenust, ta abistab advokaati.