Global menu

Our global pages

Close
Kristi Jõemets

Kristi Jõemets

Jurist

Õigusvaldkonnad

  • Avalik õigus
  • Ehitus- ja planeerimisõigus

Kogemus

Kristil on põhjalik avalikus sektoris tegutsemise kogemus. Ta vastutas omavalitsuses seaduspäraste planeerimismenetluste läbiviimiste eest, ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste andmise õiguspäraste menetluste eest ning tegeles planeeringute ettevalmistamise ja ellurakendamisega seotud haldusaktide ja halduslepingute koostamisega. Kristil on ka märkimisväärne kogemus suhtluses valitsusasutuste ja muude riiklike asutustega.

Karjäär

2019 Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co

2018 - 2019 Kunda Vallavalitsus

2014 - 2018 Haljala Vallavalitsus

2007 - 2017 Jõhvi Vallavalitsus

2001 – 2007 planeerimisalane töö erasektoris

Haridus

2014 Tallinna Tehnikaülikool, õigusteaduse magister

2001 Tallinna Tehnikakõrgkool, arhitektuur

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta isik õigusteenust, ta abistab advokaati.

Liikmelisus

Eesti Planeerijate Ühing