Global menu

Our global pages

Close
Kristi Jõemets

Kristi Jõemets

Jurist

Keeled

Eesti, inglise, vene

Õigusvaldkonnad

  • Avalik õigus
  • Ehitus- ja planeerimisõigus
  • Kinnisvaraõigus

Kogemus

Kristil on põhjalik avalikus sektoris tegutsemise kogemus. Ta vastutas omavalitsuses seaduspäraste planeerimismenetluste läbiviimiste eest, ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste andmise õiguspäraste menetluste eest ning tegeles planeeringute ettevalmistamise ja ellurakendamisega seotud haldusaktide ja halduslepingute koostamisega. Kristil on ka märkimisväärne kogemus suhtluses valitsusasutuste ja muude riiklike asutustega. Kohalike omavalitsuste töös on Kristi osalenud hulgaliselt avalik-õiguslike otsuste ja muude õigusaktide koostajana.

Karjäär

2019-… Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co

2018-2019 Kunda Vallavalitsus, ehitusspetsialist

2014-2018 Haljala Vallavalitsus, ehitus- ja planeerimisspetsialist

2007-2017 Jõhvi Vallavalitsus, arhitekt ja planeerimisspetsialist

2001–2007 planeerimis- ja projekteerimisalane töö erasektoris (peamiselt detailplaneeringute koostamine ja projekteerimine)

Haridus

2014 Tallinna Tehnikaülikool, õigusteaduse magister

2001 Tallinna Tehnikakõrgkool, arhitektuur

Liikmelisus

Eesti Planeerijate Ühing

Eesti Juristide Liit


*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta isik õigusteenust, ta abistab advokaati.