Global menu

Our global pages

Close
Raiko Lipstok

Raiko Lipstok

Partner

Õigusvaldkonnad

  • Kohtumenetlus ja vaidluste lahendamine
  • Võlaõigus
  • Ehitusõigus
  • Riigihangete õigus
  • Äriõigus
  • Kindlustusõigus

Kogemus

Raiko Lipstok juhib advokaadibüroos

kohtumenetluse ja vaidluste lahendamise valdkonda.

Raiko esindab kliente nii kohtutes kui vahekohtutes. Kitsamalt on Raiko spetsialiseerunud õigusnõu andmisele võla- ehitus-, riigihanke-, äri- ja kindlustusõiguse küsimustes.

Raiko tegutseb ka arbiitrina Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja Arbitraažikohtus.

Raiko on tegutsenud kindlustuslepitajana ja kindlustuse vahekohtu liikmena.

Raiko tegutseb regulaarselt riigihankeõiguse lektorina.

Raikol on Eestis ainulaadne kogemus ja pädevus FIDIC punasel ja kollasel raamatul põhinevate töövõtulepingute täitmisalasel nõustamisel ja vaidlemisel, olles esindanud Maanteeametit pea kõigis suuremates tee-ehitusvaldkonna vaidlustes.

Raiko pädevust vaidluste lahendamisel on tunnustanud rahvusvaheline õigusturu ülevaateid koostav väljaanne Chambers Europe.

Karjäär

2001 Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co

2000 Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co, praktika

2000 Riigikohtu tsiviilkolleegium, praktika

Haridus

2001 Tartu Ülikool, Õigusteaduse bakalaureus / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga

Liikmelisus

Eesti Advokatuur


To view this profile in English - click here