Global menu

Our global pages

Close
Tarmo Repp

Tarmo Repp

Õigusnõunik, vandeadvokaat

Keeled

Eesti, inglise, saksa, vene

Õigusvaldkonnad

  • Maksejõuetusõigus
  • Kindlustusõigus
  • Kohtumenetlus ja vaidluste lahendamine
  • Pankrotiõigus ja saneerimine
  • Pangandus- ja finantsõigus

Kogemus

Vandeadvokaat Tarmo Repp on pikaajalise kogemusega maksejõuetusõiguse spetsialist ja juhib advokaadibüroos maksejõuetusõiguse valdkonda.

Tarmo on esindanud kliente edukalt erinevates maksejõuetusega seotud küsimustes, sh pankrot, saneerimine ja täitemenetlus (vara müümine, ostmine, enampakkumiste vaidlustamine, vara tagasivõtmine) ning tegutsenud erinevates menetlustes nii võlausaldaja kui ka võlgniku positsioonilt. Esindamine on puudutanud pankrotiavalduste esitamist kui ka neile vastu vaidlemist, pankrotitoimkondades osalemist ja toimkonna töö juhtimist.

Samuti on Tarmol pikaajaline nõustamiskogemus seoses piiriülese maksejõuetusõigusega. Ta on esindanud kliente ka saneerimis- ja võlgade ümberkujundamise menetlustes.

Lisaks nõustab Tarmo kliente ka erinevates kindlustusõiguse küsimustes hõlmates nii kindlustuslepingute läbirääkimisi ja analüüsi kui ka vaidlusi kindlustushüvitise suuruse üle.

Ühtlasi esindab Tarmo kliente ka vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuväliselt.


Tunnustused


Tarmo pädevust panganduse, finantsi ja kapitaliturgude valdkonnas on tunnustanud sõltumatu rahvusvaheline väljaanne Legal 500.

Meedia

Advokaat selgitab Baltikaga juhtunu valguses. Millise protsessiga on tegu ja mis on saneerimise juures kõige olulisem?

Karjäär

2005-… Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co

2004-2005 AS SEB Pank

Haridus

2006 Tartu Ülikool, Õigusteaduse bakalaureus / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga

Liikmelisus

Eesti Advokatuur

 

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta isik õigusteenust, ta abistab advokaati.