Global menu

Our global pages

Close
Risto Rüütel

Risto Rüütel

Partner

Õigusvaldkonnad

  • Konkurentsi- ja Euroopa Liidu õigus
  • Kohtumenetlus ja vaidluste lahendamine

Kogemus

Partner Risto Rüütel on pikaajalise kogemusega konkurentsiõiguse spetsialist ja partnerina juhib advokaadibüroos konkurentsiõiguse valdkonda.

Ristol on kogemusi kõikides konkurentsiõiguse valdkondades nii nõustamise kui vaidluste osas, sh koondumiste kontrolli menetlused, riigiabi küsimused ning keelatud koostöö ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seonduvad menetlused.

Risto on edukalt esindanud ja kaitsnud mitmeid kliente kümnetes Konkurentsiameti ja/või prokuratuuri poolt läbiviidud järelevalvemenetlustes, väärteomenetlustes (turgu valitseva seisundi kuritarvitamise süüdistused) ja kriminaalmenetlustes (kahtlustused konkurentsi kahjustavas koostöös). Menetlused on puudutanud nii ettevõtjate ühe- kui mitmepoolseid konkurentsi kahjustada võivaid tegevusi paljudes majandussektorites. Lisaks on Risto osalenud mitmetes pretsedenti loovates konkurentsiõiguse alastes kohtuvaidlustes haldus- ja tsiviilkohtumenetlustes, sh mitmes konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamisega seonduvas kohtuvaidluses.

Risto on konkurentsiõiguse nõustajana osalenud telekommunikatsiooni-, postiside-, raudtee-, jäätmekäitluse ja ravimimüügiturgude vabale konkurentsile avamise protsessides.

Risto on üks kogenuimaid advokaate Eestis Konkurentsiameti koondumiste kontrolli menetlustes. Alates 2012 on Risto koostanud üle 25 koondumise loa taotluse ja edukalt esindanud kliente ligi pooltes eriti keerulistes koondumise menetlustes (nn 2-staadiumi menetlused).

2015. aastal loodi Eesti Advokatuuri juurde konkurentsiõiguse komisjon ja Advokatuuri juhatus valis Risto konkurentsiõiguse komisjoni esimeheks.

Risto kogemust konkurentsiõiguse valdkonnas on läbi aastate kõrgelt hinnanud paljud mainekad rahvusvahelised väljaanded, sh Chambers Europe, Legal 500, Euromoney Expertguides, Best Lawyers, Corporate INTL, Lawyer Monthly ja World Finance.

Hiljutine kogemus konkurentsiõiguse valdkonnas:

  • G4S Eesti AS edukas esindamine Konkurentsiametis seoses väidetava keelatud koostöö ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega sularahaveo turgudel.
  • Mobiiltelefonioperaatorite nõustamine ja esindamine Konkurentsiametis seoses võrkude ühiskasutusega mobiilsideteenuste osutamiseks Eestis.
  • AS-i Eesti Keskkonnateenused nõustamine kõikides konkurentsiõiguse küsimustes ja edukas esindamine mitmetes Konkurentsiameti menetlustes.
  • Tuntud tehnoloogiaettevõtja nõustamine paralleelkaubanduse ja edasimüügisuhetega seonduvates konkurentsiõiguslikes küsimustes, sh eksklusiivõiguste andmine, konkurentsikeelu kokkulepped jms.
  • Monier Braas Eesti tütarettevõtja edukas esindamine Konkurentsiametis seoses tegutsemisega katusekivide müügi turul Eestis.
  • Pharma Group OÜ – Eesti ühe suurima apteegiketi (Südameapteek) omanik – nõustamine apteegiketi laiendamisel ja uue frantsiisisüsteemi kasutuselevõtul peale apteegituru avanemist.
  • AS Prike – üks suuremaid alkohoolsete jookide hulgimüüjaid Eestis – nõustamine paljudes konkurentsiõiguslikes küsimustes, sh müügimeeskonna koolitamine.
  • Eratervishoiuasutuse esindamine Euroopa Komisjoni riigiabimenetluses, kus uurimise all on Eesti tervishoiu avalik rahastamine.

Karjäär

2012 Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co

2005 - 2012 Advokaadibüroo Glikman & Partnerid

2004 - 2005 Konkurentsiamet

1999 - 2003 Advokaadibüroo Leino Biin & Partnerid

2000 - 2001 Majandusõiguse- ja Poliitika Instituut

1999 - 2000 Tallinna Tehnikaülikooli Kõrgem Majanduskool

1998 Advokaadibüroo Teder & Rask

Haridus

1999 Tartu Ülikool, Õigusteaduse bakalaureus / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga

Liikmelisus

2000 Eesti Advokatuur

2015 Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni esimees

Chambers and Partners 2017: Risto Rüütel: Band 1

Chambers and Partners 2017 Competition/Antitrust: advokaadibüroo: Band 2

Chambers and Partners 2017: “Risto Rüütel on juhtiv konkurentsiõiguse spetsialist Eestis, kelle laiad valdkonnapõhised teadmised hõlmavad muu hulgas koondumiste kontrolli ja kartelle.”

undefined