Global menu

Our global pages

Close
Risto Rüütel

Risto Rüütel

Partner

Õigusvaldkonnad

 • Konkurentsi- ja Euroopa Liidu õigus
 • Kohtumenetlus ja vaidluste lahendamine
 • Pangandus- ja finantsõigus

Kogemus

Partner Risto Rüütel on pikaajalise kogemusega konkurentsiõiguse spetsialist ja partnerina juhib advokaadibüroos Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse valdkonda.

Ristol on kogemusi kõikides konkurentsiõiguse valdkondades nii nõustamise kui vaidluste osas, sh koondumiste kontrolli menetlused, riigiabi küsimused ning keelatud koostöö ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seonduvad menetlused.

Risto on edukalt esindanud ja kaitsnud mitmeid kliente kümnetes Konkurentsiameti ja/või prokuratuuri poolt läbiviidud järelevalvemenetlustes, väärteomenetlustes (turgu valitseva seisundi kuritarvitamise süüdistused) ja kriminaalmenetlustes (kahtlustused konkurentsi kahjustavas koostöös). Menetlused on puudutanud nii ettevõtjate ühe- kui mitmepoolseid konkurentsi kahjustada võivaid tegevusi paljudes majandussektorites. Lisaks on Risto osalenud mitmetes pretsedenti loovates konkurentsiõiguse alastes kohtuvaidlustes haldus- ja tsiviilkohtumenetlustes, sh mitmes konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamisega seonduvas kohtuvaidluses.

Risto on konkurentsiõiguse nõustajana osalenud telekommunikatsiooni-, postiside-, raudtee-, jäätmekäitluse ja ravimimüügiturgude vabale konkurentsile avamise protsessides.

Risto on üks kogenuimaid advokaate Eestis Konkurentsiameti koondumiste kontrolli menetlustes. Alates 2011. aastast on Risto koostanud üle 50 koondumise loa taotluse ja edukalt esindanud kliente rohkem kui 1/3 eriti keerulistes koondumise menetlustes (nn 2-staadiumi menetlused).

Risto on edukalt kaitsnud kokku üheksat klienti kolmel kriminaalkartellide uurimisel ja esindanud kannatanut ühes kriminaalmenetluses. Ta on esindanud kliente mitmekümnes konkurentsiameti haldusmenetluses ja ligi kümnes konkurentsiõiguse kohtuvaidluses tsiviil- ja halduskohtus.

2015. aastal loodi Risto initsiatiivil Eesti Advokatuuri juurde konkurentsiõiguse komisjon ja Advokatuuri juhatus valis Risto konkurentsiõiguse komisjoni esimeseks esimeheks.

Tunnustused

Risto kogemust konkurentsiõiguse valdkonnas on läbi aastate kõrgelt hinnanud paljud mainekad rahvusvahelised väljaanded:

 •      Chambers Europe (1. taseme ekspert konkurentsiõiguse alal)
 •      Legal 500 (Euroopa Liidu ja konkurentsiõigus, Pangandus, finants ja kapitaliturud)
 •     Euromoney Expertguides
 •     Best Lawyers
 •     Corporate INTL
 •     Lawyer Monthly
 •     World Finance

Klientide tagasiside

Chambers: Risto Rüütel advises on state aid, abuse of dominance, third-party complaint and merger clearance matters. Impressed clients point out that "we regard him as one of the best in the field, without any particular weakness."

Hiljutine kogemus

Hiljutine kogemus konkurentsiõiguse valdkonnas:

 • G4S Eesti AS edukas esindamine Konkurentsiametis seoses väidetava keelatud koostöö ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega sularahaveo turgudel.
 • Mobiiltelefonioperaatorite nõustamine ja esindamine Konkurentsiametis seoses võrkude ühiskasutusega mobiilsideteenuste osutamiseks Eestis.
 • AS-i Eesti Keskkonnateenused nõustamine kõikides konkurentsiõiguse küsimustes ja edukas esindamine mitmetes Konkurentsiameti menetlustes.
 • Tuntud tehnoloogiaettevõtja nõustamine paralleelkaubanduse ja edasimüügisuhetega seonduvates konkurentsiõiguslikes küsimustes, sh eksklusiivõiguste andmine, konkurentsikeelu kokkulepped jms.
 • Monier Braas Eesti tütarettevõtja edukas esindamine Konkurentsiametis seoses tegutsemisega katusekivide müügi turul Eestis.
 • Pharma Group OÜ – Eesti ühe suurima apteegiketi (Südameapteek) omanik – nõustamine apteegiketi laiendamisel ja uue frantsiisisüsteemi kasutuselevõtul peale apteegituru avanemist.
 • AS Prike – üks suuremaid alkohoolsete jookide hulgimüüjaid Eestis – nõustamine paljudes konkurentsiõiguslikes küsimustes, sh müügimeeskonna koolitamine.
 • Eratervishoiuasutuse esindamine Euroopa Komisjoni riigiabimenetluses, kus uurimise all on Eesti tervishoiu avalik rahastamine.
 • Risto on praegu seotud ühe suurema riigiabi juhtumiga Eestis, mida uurib Euroopa Komisjon.

Meedia

Karjäär

2012-… Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co

2005-2012 Advokaadibüroo Glikman & Partnerid

2004-2005 Konkurentsiamet

1999-2003 Advokaadibüroo Leino Biin & Partnerid

2000-2001 Majandusõiguse- ja Poliitika Instituut

1999-2000 Tallinna Tehnikaülikooli Kõrgem Majanduskool

1998 Advokaadibüroo Teder & Rask

Haridus

1999 Tartu Ülikool, Õigusteaduse bakalaureus / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga

Liikmelisus

2000 Eesti Advokatuur

2015 Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni esimees

 

View this profile in English here >>