Global menu

Our global pages

Close
Ain Veide

Ain Veide

Maksunõunik

Keeled

eesti, inglise, vene

Õigusvaldkonnad

  • Eesti maksuõigus

Kogemus

Ain on maksuvaldkonnas tegutsenud nõustajana üle 20 aasta, alustades oma karjääri 1994. a novembris AS-is PricewaterhousCoopers, kus töötas kokku 19 aastat maksukonsultandina, spetsialiseerudes Eesti maksuõigusele, eelkõige tulu- ja käibemaksuvaldkonnale, maksuvaidluste kohtueelsele lahendamisele ja maksualasele koolitusele.

Alates 2014. augustist on Ain tegutsenud iseseisva maksunõustajana ja 2016 september ühines Ain advokaadibürooga Eversheds Sutherland Ots & Co, et jagada oma pikaajalisi kogemusi ka advokaatidega.

Ain on „laia profiiliga“ maksunõustaja, kes tunneb hästi Eesti maksuõigust ja oskab selle praktilise rakendamise küsimustes nõu anda ja ka koolitada. Kui tekib vaidlus maksuhalduriga, siis tasub temaga kindlasti ühendust võtta. Lisaks on Ain kursis Euroopa Liidu käibemaksuõiguse ja maksulepingutega ning suudab lahendada maksusid puudutavad küsimused ka piiriülestes tehingutes.


*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta isik õigusteenust, ta abistab advokaati.