Global menu

Our global pages

Close

Avalik õigus

Meie peamisteks pädevusvaldkondadeks on:

 • nõustamine õiguslikku regulatsiooni puudutavates küsimustes;
 • nõustamine õigusmuudatuste alal ning avaliku sektori restruktureerimistehingud;
 • nõustamine kontsessioonilepingute valdkonnas, õiguslike struktuuride väljatöötamine ning abi osutamine muude riigi või kohaliku omavalitsuse asutustega sõlmitavate komplekssete dokumentide koostamisel ning läbirääkimisel;
 • välisinvestorite ja -operaatorite nõustamine seoses tööstusprojektidega, avalike subsiidiumide analüüsimine, riigiabi puudutavale regulatsioonile vastavuse hindamine ning subsiidiumitaotluste ettevalmistamine ning läbirääkimine.

Meeskonna võtmeliikmed:

Valik tehtud töid:

 • AS-i Tallinna Vesi esindamine haldusõigusega seotud kohtuvaidlustes.
 • Klientide esindamine kohtuasjas, milles Riigikohtu otsusega tunnistati põhiseadusevastaseks ja kehtetuks avaliku teenistuse seaduse sätted, mis võimaldasid lõpetada kaebajatega teenistussuhte vanuse tõttu seoses 65-aasta vanusepiiri ületamisega.
 • Kuusalu valla nõustamine seoses planeeringute ja ehitustega.
 • Viimsi valla nõustamine seoses planeeringute ja ehitustega.

Toomas Pikamäe

 • Vandeadvokaat, Partner
 • +372 622 9990
 • E-mail