Global menu

Our global pages

Close

Immigratsiooniõigus

Meie peamisteks pädevusvaldkondadeks on:

  • kehtiva immigratsiooniõiguse alane nõustamine;
  • abi Eesti elamisloa taotlemiseks vajalike dokumentide ja muude immigratsiooni puudutavate dokumentide vormistamisel;
  • abi vajalike dokumentide esitamisel taotluse läbivaatamiseks;
  • nõuete ettevalmistamine immigratsiooniotsuste vaidlustamiseks;
  • klientide esindamine riigivõimu või kohaliku omavalitsuse asutustes;
  • kohtuvaidlused.

Meeskonna võtmeliikmed:

Tambet Toomela

  • Vandeadvokaat, Partner
  • +372 622 9990
  • E-mail