Global menu

Our global pages

Close

Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia

Meie peamisteks pädevusvaldkondadeks on:

 • nõustamine kaubamärkide, patentide, kasulike mudelite, oskusteabe, ärisaladuste ja autoriõiguste kaitsmise alal, sh elektroonilist kaubandust puudutavates küsimustes;
 • litsentsilepingute ja intellektuaalse omandiõiguse loovutamist ning intellektuaalse tegevuse toodete müümist puudutavate lepingute ettevalmistamine;
 • õigusabi ühinemise ja ülevõtmisega ning äriühingute struktureerimistehingutega kaasnevate intellektuaalse omandi aspektides, sh kontsernisisene üleandmine ja muud küsimused;
 • võltsimisvastaste meetmete rakendamine ning margitoodete kaitsmine;
 • intellektuaalse vara õiguslik audit;
 • nõustamine IT lahenduste ja teenuste osas, sh lepingute sõlmimisel jm küsimustes. 

Meeskonna võtmeliikmed:

Hiljutised tööd:

 • Ignite OÜ nõustamine tarkvara arenduslepingu koostamisel, mis võimaldab arendajal pakkuda tarkvaralahenduse väljatöötamist agiilsel meetodil. Väljatöötatud lepinguvorm on Eestis üks esimesi sellelaadseid.
 • Titanium Systems OÜ nõustamine intellektuaalse omandi ja tarkvara litsentseerimise küsimustes nii kohalikul tasandil kui ka väljaspool Eestit, sh veebipõhise autorendivahenduse arvutitarkvara autoriõiguste üleandmise lepingu koostamisel ja läbirääkimistel.
 • Kohtualuse kaitse ja esindamine Riigikohtusse jõudnud teedrajavas arvutiviiruse levitamist ja personaalarvuti konfiskeerimist puudutavas kriminaalasjas.

Õigusturuülevaateid koostav väljaanne The Legal 500 tunnustab meie intellektuaalse omandi praktikat.

 

Tambet Toomela

 • Vandeadvokaat, Partner
 • +372 622 9990
 • E-mail