Global menu

Our global pages

Close

Keskkonnaõigus

Nõustame kliente väga erinevates keskkonnaõiguse küsimustes, sealhulgas:

 • vastavus keskkonnastandarditele, süsteemide juhtimine ja vastutus;
 • äri- ja finantstehingute keskkonnajärelmid, näit. läbirääkimised tagatiste ja hüvitiste osas seoses soetamise ja müügiga;
 • abi osutamine maavarade uuringu- ja kaevanduslitsentside ja lubade omandamisel;
 • saastamise õiguslikud tagajärjed, saastavate tegevuste teostamist puudutavad nõuded ja tingimused; SEG saastekvoodid, jäätmehooldust puudutav õiguslik režiim, territoriaalse planeerimise normatiivne regulatsioon, keskkonnamõju hinnangute õiguslikud aspektid, kaitsevöönditele ja kaitsealadele kohaldatav õigusrežiim ning neile kehtestatud piirangud;
 • esindamine kohtus.

Meeskonna võtmeliikmed:

Valik tehtud töid:

 • AS-i Veolia Keskkonnateenused, OÜ Prügimees, OÜ Resk nõustamine jäätmeid puudutavates küsimustes.
 • AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus nõustamine erinevates jäätmeid puudutavates küsimustes.
 • MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus nõustamine jäätmetega seotud küsimustes.
 • Kuusalu valla nõustamine seoses planeeringute ja ehitustega.
 • Viimsi valla nõustamine seoses planeeringute ja ehitustega.

Toomas Pikamäe

 • Vandeadvokaat, Partner
 • +372 622 9990
 • E-mail