Global menu

Our global pages

Close

Kohtumenetlus ja vaidluste lahendamine

Meie peamised pädevusvaldkonnad on:

 • oluliste vastutusriskide identifitseerimine ja abi nende vältimisel (nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades);
 • kaasuste juhtimisplaanid eesmärgiga määrata kindlaks tegevuskava ning kontrollida kohtukulusid;
 • abi läbirääkimistel, lepitusmenetlustes või muudes alternatiivsetes vaidluste lahendamise menetlustes;
 • nõustamine asjaomastel vaidluste lahendamise foorumitel ning erinevates jurisdiktsioonides kohaldatavate rahvusvaheliste konventsioonide valikul;
 • klientide esindamine kohtutes või arbitraažimenetluses;
 • esindamine haldusmenetlustes;
 • nõustamine tõendite osas;
 • abistamine sissenõudmismenetlustes.

Meeskonna võtmeliikmed:

Valik tehtud töid:

 • Maanteeameti nõustamine Pärnu ümbersõidu ehitusega seotud vaidluses.
 • Kaitseministeeriumi edukas esindamine üürilepingutega seotud vaidluses.
 • Veolia Keskkonnateenused AS-i esindamine riigihankevaidluses.
 • Klientide esindamine kohtuasjas, milles tunnistati põhiseadusevastaseks ja kehtetuks avaliku teenistuse seaduse sätted, mis võimaldasid lõpetada ametnikega teenistussuhte vanuse tõttu seoses 65-aasta vanusepiiri ületamisega.
 • Tallinnas asuva kaubanduskeskuse omaniku esindamine Eesti suurimas kindlustusõiguslikus vaidluses.
 • Esindasime ärihoone omanikku üürilepingu ülesütlemist puudutavas vaidluses.

 

Õigusturuülevaateid koostavad väljaanded Chambers Europe ja The Legal 500 tunnustab meie pädevust kohtumenetluses ja vaidluste lahendamises.

Raiko Lipstok

 • Vandeadvokaat, Partner
 • +372 622 9990
 • E-mail