Global menu

Our global pages

Close

Konkurentsi- ja Euroopa Liidu õigus

Meie peamised pädevusvaldkonnad on:

 • ühinemiste ja ülevõtmiste kontrollimine, dokumentide esitamine konkurentsiasutustele, konkurentsiküsimusi puudutavad kohtuasjad ning regulatsiooni puudutavad uuringud;
 • õiglane kaubandus, vahendamine ja hinnakujundus, turundus ja reklaam, kaitse kõlvatu konkurentsi eest, margitoodete kaitse jne;
 • esindamine suhetes kohalike ametivõimude ja kohtutega;
  valitseva seisundi kuritarvitused;
 • keelatud kokkulepped;
 • riigiabi;
 • riikliku regulatsiooni ja EL õiguse ühildatavuse õiguspärasust puudutavad konsultatsioonid;
 • menetlusdokumentide koostamine;
 • eelotsuste taotlemine;
 • nõuete esindamine siseriiklikes ja Euroopa kohtutes.

Meeskonna võtmeliikmed:

Valik tehtud töid:

 • EAS-i nõustamine riigiabi valdkonnas ja kõikide oluliste abimeetmete vastavuse hindamine riigiabi andmise reeglitele.
 • G4S-i edukas esindamine keerulises turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seonduvas järelevalvemenetluses Konkurentsiametis.
 • Kaitsesime edukalt mitut klienti Eesti ühes suurimas nn piimakartelli uurimises. Kriminaalasja raames kahtlustuse saanud seitsmest isikust kolme kaitsesid Eversheds Ots&Co advokaadid ning kriminaalmenetlus lõpetati kuriteotunnuste puudumise tõttu.
 • AS Eesti Keskkonnateenused edukas esindamine pretsedentiloovas halduskohtuvaidluses seoses kliendile antud koondumise loa vaidlustamisega teise turuosalise poolt.
 • Alates 2013 oleme koostanud Konkurentsiametile esitamiseks igal aastal keskeltläbi 5 koondumise teadet, millest vähemalt 1 on olnud keskmisest keerulisem ja läbinud seetõttu pikema koondumise kontrolli menetluse.

Sõltumatute rahvusvaheliste andmebaaside The Legal 500 ja Chambers & Partners hinnangul kuulub Eversheds Sutherland Ots & Co praktika konkurentsi- ja Euroopa õiguse valdkonnas Eesti parimate advokaadibüroode hulka.

Risto Rüütel

 • Vandeadvokaat, Partner
 • +372 622 9990
 • E-mail