Global menu

Our global pages

Close

Pangandus- ja finantsõigus

Meie peamisteks pädevusvaldkondadeks on:

 • õigusabi seoses tehingutega kapitaliturgudel;
 • juriidiline audit (due diligence), ühinemised ja ülevõtmised ning pankade ja kindlustusfirmade restruktureerimine;
 • projekti- ja ärifinantseerimine;
 • laenuvõtja krediidikõlblikkuse ja maksejõulisuse juriidiline audit;
 • vastavus regulatsioonile;
 • finantstooted: võlakirjaemissioonid, tuletisväärtpaberid, laenu- ja krediiditooted, sündikaatlaenud;
 • aktsiatehingute nõustamine ja läbiviimine;
 • pangandust, kindlustust, investeerimisettevõtjaid (st investeerimisühinguid) ning finantseerimistegevust puudutavad juriidilised dokumendid;
 • pankade, kindlustusandjate, investeerimisühingute ja teiste finantsasutuste litsentseerimisküsimused;
 • finantsasutuste kehtivaid omavahendeid, kapitali adekvaatsust ja muid suhtarve puudutavad reeglid;
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korraldamine finantsasutustes ning sellega seonduvate keeruliste, sh kriminaalmenetlusega seotud küsimuste lahendamine.

Meeskonna võtmeliikmed:

Valik tehtud töid:

 • Uue investeerimisühingu asutamine, sh kogu menetluse juhtimine, sise-eeskirjade ja muu asjaomase dokumentatsiooni koostamisena ning abi finantstoodete väljatöötamisel.
 • Nõustamine seoses uue fondivalitseja ja uue riskikapitalifondi asutamisega sh regulatiivküsimused, tingimused, sise-eeskirjad, jms.
 • Mitme finantsasutuse nõustamine seoses teenuste piiriülese osutamise alustamisega Eestis.
  Nõustamine finantsasutuste otsese ja kaudse ülevõtmise küsimustes.
 • Moratooriumi all olevate ja muude raskustes olevate finantsasutuste nõustamine tekkinud probleemide lahendamisel, milles omame ainulaadset kogemust nii Eestis kui ka Baltimaades.
 • Portfellihalduslepingute, e-raha- ja muude teenuslepingute õiguslik kontroll, sh vastavus Eesti seadusandlusele ja Euroopa Liidu asjaomastele finantssektori direktiividele. 

Eversheds Sutherland Ots & Co finantsteenuseid on hinnatud kõrgelt õigusturu ülevaateid koostavates väljaannetes The Legal 500 ja Chambers & Partners.

Maivi Ots

 • Vandeadvokaat, Juhtivpartner
 • +372 622 9990
 • E-mail