Global menu

Our global pages

Close

Riigihankeõigus

Meie peamisteks pädevusvaldkondadeks on:

  • nõustamine riigihankeid puudutava regulatsiooni alal;
  • hankedokumentide koostamine;
  • hangete korraldamine;
  • hankelepingute koostamine ja sõlmimine;
  • esindamine riigihankeid puudutavates vaidlustes.

Meeskonna võtmeliikmed:

Valik tehtud töid:

  • Maanteeameti nõustamine Aruvalla-Kose tee-ehitushanke hankealusdokumentide väljatöötamisel ja edukas esindamine vaidlustuste ja kaebuste lahendamisel.
  • Veolia kontserni äriühingute edukas esindamine paljudes erinevates riigihangetealastes vaidlustes.

Raiko Lipstok

  • Vandeadvokaat, Partner
  • +372 622 9990
  • E-mail