Global menu

Our global pages

Close

Ühingu- ja lepinguõigus

Meie peamised pädevusvaldkonnad ühinguõiguse valdkonnas on:

 • aktsiaseltside, osaühingute, teiste ettevõtjate, filiaalide, esinduste ja mittetulundusühingute asutamine ja likvideerimine;
 • Eesti ja rahvusvaheliste äriühingute restruktureerimine;
 • ühisettevõtted, aktsionäride õigused ja aktsionäride lepingud;
 • vastavus äriühingutele esitatavatele nõuetele;
 • kapitali suurendamised/vähendamised;
 • juhatuse liikmete vastutus ja kohustused;
 • juhtorganite vahetused, juhtorgani liikmete lepingud;
 • üldkoosolekute/osanike koosolekute korraldamine;
 • ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised.

Samuti nõustame kliente erinevates lepinguõiguse küsimustes, sh:

 • lepingute ja äriskeemide strateegiline nõustamine;
 • kommertslepingute, näit. edasimüügi-, agendi-, frantsiisi-, litsentsi-, müügi-, ühisettevõttelepingute, impordi ja ekspordi finantseerimislepingute, kindlustuslepingute, allhanke-, IT jne lepingute koostamine ja läbirääkimine.

Meeskonna võtmeliikmed:

Valik tehtud töid:

 • WeatherMe OÜ nõustamine konverteeritavate laenude kaasamisel teise ringi finantseeringus.
 • Rahvusvalise tootmisteenuse osutaja, Ojala OY nõustamine oma tegevuse alustamisel Eestis.
 • KIT Finance Europe nõustamine Eestis investeerimisfondi asutamisel ja litsentside saamisel.
 • Luha AV OÜ nõustamine ettevõtte asutamisel, mis hõlmas tootmise alustamist Lõuna-Eestis, sh müügi-, jaotus-, reklaami- jt lepingute ettevalmistamine.

Rahvusvahelised õigusteenusteturu ülevaateid koostavad uuringufirmad The Legal 500 ja Chambers & Partners on andnud meie ühingu- ja lepinguõiguse alasele praktikale kõrge hinnangu.

Maivi Ots

 • Vandeadvokaat, Juhtivpartner
 • +372 622 9990
 • E-mail