Global menu

Our global pages

Close
  • Atbildīga attieksme
  • Inovatīvi risinājumi
  • Globāls serviss
Par Eversheds Sutherland Bitāns

Par Eversheds Sutherland Bitāns

Zvērinātu advokātu birojs „Eversheds Sutherland Bitāns" dibināts 1999.gada nogalē, sākotnēji ar nosaukumu „Ilzes Baltmanes birojs".

Mēs sniedzam juridisku palīdzību visās ar komercdarbību saistītās tiesību nozarēs, taču īpašu reputāciju mūsu advokāti un juristi ir izpelnījušies komercsabiedrību reorganizācijā, konkurences tiesību, darba tiesību, nekustamā īpašuma un būvniecības, kā arī intelektuālā īpašuma jautājumos. Mūsu advokāti regulāri un veiksmīgi pārstāv klientu intereses tiesās, tajā skaitā, arī administratīvajā tiesā.

Mēs vienmēr uzsveram, ka juristam nepieciešams iedziļināties ne vien darījuma juridiskajos aspektos, bet arī ekonomiskajā un praktiskajā būtībā. Tāpēc arī simtiem lappušu garos līgumos mēs protam nošķirt būtisko no otršķirīgā. Gatavojot darījuma tiesisko bāzi, advokātu biroja „Eversheds Sutherland Bitāns" juristi izpētīs arī nodokļu riskus, loģistikas iespējas, muitas procedūras un citus apstākļus, kas var būt izšķiroši konkrēta darījuma sekmīgai īstenošanai.

Mēs esam pārliecinājušies, ka neatsverami ir pastāvīgi padziļināti kontakti ar klientiem. Biroja ilggadēja prakse, organizējot apmācības seminārus, ļauj mūsu klientiem pašiem iegūt pamatzināšanas dažādos biznesa tiesību jautājumos, bet mums sniedz plašāku izpratni par reālajiem procesiem darījumu pasaulē.

Lai nodrošinātu savu klientu interešu aizsardzību arī ārvalstīs, ilgstošas sadarbības rezultātā esam izveidojuši uzticamas saiknes ar Baltijas advokātu birojiem - „Eversheds Sutherland Ots & Co" (Igaunijā), „Eversheds Sutherland Saladžius" (Lietuvā), kā arī kļuvuši par pasaules vadošā advokātu biroja „Eversheds Sutherland" tīkla dalībniekiem. Šī sekmīgā sadarbība ļauj mums sniegt kvalitatīvu juridisko palīdzību visā pasaulē.

Mūsu panākumu būtiskākā izpausme ir mūsu klientu sekmes, un mēs uzskatām, ka mūsu juridiskās palīdzības augstākais novērtējums ir klienta veiksmīga komercdarbība.
Mēs gaidām Jūs mūsu birojā, lai kopīgi stātos pretim jauniem biznesa izaicinājumiem.

  • 74 biroji
  • 35 jurisdikcijas
  • c. 750 + partneri
  • 3000 + juristi