Global menu

Our global pages

Close
Krista Bērziņa

Krista Bērziņa

Vecākā juriste, Zvērināta advokāta palīdze

Prakses jomas

  • Tiesvedība un komercstrīdu risināšana
  • Maksātnespēja un aktīvu restrukturizācija
  • Starptautiskā komercarbitrāža
  • Starptautiskās tirdzniecības tiesības
  • Banku un finanšu tiesības

Prakse

Krista ir galvenokārt specializējusies tiesvedībā un strīdu risināšanā, starptautiskajā komercarbitrāžā, kā arī maksātnespējā un aktīvu restrukturizācijā. Viņa ir ieguvusi būtisku pieredzi, sagatavojot tiesvedības dokumentus dažādos komercstrīdos. Nesenā pieredze aptver pārrobežu naudas līdzekļu atgūšanu, līgumu apstrīdēšanu, maksātnespējas strīdus, starptautisko šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu un izpildi, kā arī dažādus piemērojamā likuma, jurisdikcijas un prasības nodrošināšanas jautājumus.

Tāpat Krista ir konsultējusi arī sarežģītos vietēja un starptautiska mēroga komercdarījumos, kā arī banku un finanšu tiesību jautājumos saistībā ar FinTech jomu un AML procedūrām.

Pirms pievienošanās Eversheds Sutherland Bitāns, Krista strādāja LR Tieslietu ministrijā, kur viņas kā juristes pienākumos ietilpa juridisku projektu attīstīšana, juridisko atzinumu sagatavošana, kā arī darba grupu vadīšana.

Krista ir guvusi nozīmīgu pieredzi, strādājot Eversheds Londonas birojā, ir uzvarējusi vietējās civiltiesību un konstitucionālo tiesību tiesu izspēlēs, kā arī pārstāvējusi Latvijas Universitāti prestižajās The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot starptautiskajās tiesu izspēles sacensībās.

Kopš 2016. gada Krista ir uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā kā zvērināta advokāta palīgs zvērinātam advokātam Agrim Bitānam. Krista studē Latvijas Universitātes doktorantūras studijās un ir doktora grāda kandidāte (PhD. Cand.).