Global menu

Our global pages

Close
Agris Bitāns

Agris Bitāns

Vadošais partneris

Prakses jomas

 • Apdrošināšana
 • Darba tiesības
 • ES un konkurences tiesības
 • Intelektuālais īpašums
 • Komercstrīdu risināšana
 • Krāpšana un finanšu noziegumi
 • Goda un cieņas aizsardzība
 • Tiesvedība un strīdu risināšana

Prakse

Agris ir Eversheds Rīgas biroja vadošais partneris un Tiesvedības un strīdu risināšanas prakses grupas vadītājs. Agrim ir vairāk nekā 20 gadu juridiskā darba pieredze un viņš ir Latvijā plaši atzīts un novērtēts civiltiesību un komerctiesību eksperts, specializējies arī intelektuālā īpašuma, morālā zaudējuma, līgumu strīdu, u.c. jautājumos. Viņam ir arī plaša pieredze kriminālprocesos, saistībā ar ekonomiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem un krāpšanu. Agris praktizē arī e-komercijas, patentu tiesību, masu mediju, reklāmas un publisko un privāto partnerību jomās.


Agris ir veiksmīgi pārstāvējis klientus vairākās tiesvedību lietās, kas vēlāk kļuvušas par daļu no Latvijas tiesu prakses. Viņš ir bijis celmlauzis dažādās intelektuālā īpašuma tiesvedības lietās, pārstāvot vietēja mēroga un starptautiskus klientus, tostarp farmācijas uzņēmumus. Viņam ir arī nozīmīga pieredze sarežģītās daudzmiljonu pārrobežu tiesvedības lietās.

Agris ir starptautisko neatkarīgo direktoriju Legal500 un Chambers and Partners atzīts tiesvedības speciālists.

Agris ir LR Advokātu kolēģijas biedrs. Viņš ir arī Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas (AIPPI) biedrs un kopš 2005. gada arī šīs asociācijas Latvijas nacionālās grupas valdes priekšsēdētājs. Agris arī pilda šķīrējtiesneša pienākumus Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā. Agris ir arī pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Agris ir autors publikācijām par delikta tiesībām un līgumisko atbildību, kas publicēts izdevumā "Civiltiesiskā atbildība un tās formas", kā arī Latvijas Civillikuma komentāru un daudzu citu tiesību rakstu, ieskaitot Latvijas Satversmes komentāru līdzautors. Viņš regulāri papildina ikgadējo apskatu par deliktu tiesību attīstību Latvijā, kuru veido Deliktu tiesību un Apdrošināšanas tiesību Eiropas centrs Vīnē.

Neatkarīgie komentāri

Chambers Global, 2014: „Klienti ir iecienījuši un augstu vērtē Agri Bitānu, sakot, ka ‘viņš vienmēr ir personīgi iesaistās mūsu jautājumos. Viņam ir lieliska attieksme un praktiska pieeja. Viņš ir viens no labākajiem tiesvedību speciālistiem Latvijā’.”

Chambers Global, 2013: „Vadošais tiesvedības speciālists un [Eversheds Bitāns] vadošais partneris Agris Bitāns ‘vienmēr veic būtiskus sagatavošanās darbus, lai saliktu kopā visus nepieciešamos argumentus, un viņš ir neticami iespaidīgs tiesas zālē’, atsaucas kāds avots. Viņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze visa veida strīdu risināšanā, sākot ar veselības aprūpi un banku sektoru līdz pat intelektuālajam īpašumam un telekomunikācijām.”

Pieredze
 • Lielas bankrotējošas bankas un tās kreditoru pārstāvība daudzmiljonu tiesvedības lietā pret vienu no auditorfirmām - Big 4. Šī ir Latvijā pirmā liela apjoma sūdzība, kas celta pret auditoru firmu saistībā ar zvērinātu revidentu profesionālo nolaidību un savu likumā noteikto pienākumu pienācīgu nepildīšanu.
 • Bijušās kredītiestādes pārstāvība tiesā saistībā ar daudzmiljonu sūdzību pret tās bijušajiem valdes locekļiem, kuri bijuši arī divi lielākie akcionāri bankā pirms tās nacionalizācijas, par iespējamu krāpšanos un nelikumīgu līdzekļu piesavināšanos.
 • Divu klientu – AS Reverta (bijusī AS Parex banka) un tās lielākā akcionāra VAS Privatizācijas aģentūra, pārstāvība lieta, kas saistīta ar bankas pārstāvniecības un garantijas pārkāpumiem bankas finanšu stāvoklī, laikā, kad notika bankas akciju pārdošana. Šī prasība 140 miljonu eiro vērtībā ir lielākā, kāda jebkad tikusi celta pret privātpersonām Latvijas tiesu vēsturē.
 • Latvijā lielākā stratēģiskā invertora naftas tranzīta biznesā pārstāvība 90 miljonus ASV dolāru vērtā tiesvedības lietā, kas saistīta ar tās valdes locekļu un padomes atbildību. Lietas ierosinātājs – mazākuma akcionāri.  
 • Klienta pārstāvība lietā pret Baltkrievijas uzņēmumu Druzba, kurš pieprasa atzīt savas īpašumtiesības uz tehnoloģisko naftu cauruļvados, kuras kopējais apjoms sasniedz 150 000 tonnu un kuras vērtība ir 100 miljoni ASV dolāru. 
 • AS Seesam Insurance un trīs citu starptautiski labi zināmu pārapdrošinātāju pārstāvība lietā pret vienu no Rīgas tirdzniecības centra īpašniekiem, kurš pēc ugunsgrēka tirdzniecības centrā pieprasa apdrošināšanas atlīdzības izmaksu 630 000 eiro vērtībā. 
 • Salaspils novada interešu pārstāvība civillietā pret trīs būvniecības uzņēmumiem saistībā ar līgumsoda piedziņu 1,7 miljonu eiro apmērā par nespēju pabeigt būvniecības darbus noteiktā termiņā, kā arī par zemas kvalitātes būvniecības darbiem lielākajā daļā objektu.
Agris ir piedalījies Eversheds Eiropas komerctiesību aģentu rokasgrāmatas veidošanā, papildinot Latvijas sadaļu. Agris ir piedalījies Eversheds Eiropas komerctiesību aģentu rokasgrāmatas veidošanā, papildinot Latvijas sadaļu. Rokasgrāmata angļu valodā apskatāma un lejupielādējama šeit.