Global menu

Our global pages

Close
Mikus Freimanis

Mikus Freimanis

Konsultants

Valodas

Latviešu, Angļu, Krievu

Prakses jomas

  • Finanšu un kapitāla tirgi
  • Finanšu pakalpojumu regulējums
  • Fondi
  • Investīcijas
  • Korporatīvā pārvaldība

Mikus ir Kapitāla tirgus prakses vadītājs un Banku un finanšu tiesību prakses grupas līdzvadītājs. Mikum ir nozīmīga pieredze banku un finanšu darījumos, kas saistīti ar komerciāliem aizdevumiem, korporatīviem un banku sindicētiem kredītiem, starp-kreditoru vienošanos, aktīvu pārdošanu un pirkšanu un citiem jautājumiem. Mikus ir bijusi dalība vairākos ar finanšu pakalpojumiem un finanšu tirgus regulēšanu saistītos jautājumos. Viņš ir veidojis sadarbību ar Finanšu un Kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Banku, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu un citām Latvijas un ārvalstu institūcijās.

Mikus darbojas arī Eversheds Bitāns Korporatīvo tiesību un uzņēmuma iegādes un apvienošanās darījumu praksē, iesaistoties sarežģītos daudzmiljonu maksātnespējas, restrukturizācijas un uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumos.

Mikum ir Rīgas Juridiskās augstskolas maģistrantūras grāds tiesībās un finansēs.