Global menu

Our global pages

Close
Raimonds Groza

Raimonds Groza

Partneris

Prakses jomas

 • Banku un finanšu tiesības
 • Korporatīvās tiesības
 • Krāpšana un finanšu noziegumi
 • Maksātnespēja
 • Restrukturizācija
 • Tiesvedība un strīdu risināšana

Prakse

Raimonds ir Eversheds Sutherland Bitāns partneris un zvērināts advokāts, arī sertificēts maksātnespējas administrators. Viņš darbojas biroja Tiesvedības prakses grupā un aktīvi pārstāv klientu intereses komercstrīdos Latvijas tiesu instancēs.

Raimonds ir pilnvarots pildīt maksātnespējas administratora pienākumus uzņēmumu restrukturizācijas, kā arī uzņēmumu un privātpersonu maksātnespējas gadījumos. Viņš nodarbojas galvenokārt ar strīdīgajām maksātnespējas un tiesvedības lietām, un, pateicoties savām augsti kvalificētām zināšanām, demonstrē pirmklasīgu klientu pārstāvību. Viņš regulāri sadarbojas arī ar citiem birojiem  maksātnespējas un tiesvedības jautājumos citu jurisdikciju ietvaros.

Pirms pievienošanās Eversheds Bitāns, Raimonds bija vadošais jurists daudzmiljonu investīciju grupas uzņēmumā.

Raimonds ir Latvijas Advokātu kolēģijas biedrs un sertificēts maksātnespējas administrators. Viņš konsultē arī Ārvalstu investoru padomi Latvijā (FICIL) un tās Tiesu sistēmas uzlabošanas darba grupu.

Pieredze

 • Starptautiska klienta konsultēšana saistībā ar daudzmiljonu sūdzību pret maksātnespējīgo AS Liepājas metalurgs – lielāko metalurģijas uzņēmumu Baltijas valstīs.
 • Rolls-Royce, Lielbritānijā bāzēta luksus automobiļu ražošanas uzņēmuma, konsultēšana saistībā ar tā kreditora stāvokli un aizsardzību pret zaudējumiem galvenā piegādātāja restrukturizācijas procesā. 
 • Zolfo Cooper, Baltijas kredītiestādes, pārstāvība Snoras bank maksātnespējas administrēšana.
 • AS Latvijas Kuģniecība, lielākā kuģniecības uzņēmuma Baltijā, pārstāvēšana tiesvedībā vairākos tiesu līmeņos.
 • SIA Tele2, viena no vadošajiem starptautiskiem telekomunikācijas operatoriem Latvijā, parādu piedziņas jautājumu konsultēšana.
 • AS Reverta, vadošā problemātisko aktīvu pārvaldes uzņēmuma, konsultēšana biznesa parādu piedziņas un strīdīgos maksātnespējas jautājumos.
 • Lindorff, Eiropas vadošā kredītmenedžmenta pakalpojumu sniedzēja ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi, konsultēšana parādu piedziņā.
 • Vienas no vadošajām Latvijas kredītiestādēm konsultēšana saistībā ar liela apmēra krāpšanu un strīdīgiem maksātnespējas / restrukturizācijas jautājumiem.