Global menu

Our global pages

Close
Gunta Lokastova

Gunta Lokastova

Vecākā juriste

Prakses jomas

  • Konkurence, ES un tirdzniecība
  • Atbilstība
  • Padziļinātā uzņēmumu izpēte

Prakse

Gunta ir vecākā juriste un biroja Eiropas Savienības un konkurences tiesību prakses grupas līdzvadītāja. Viņai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze, pamatā specializējoties Eiropas Savienības un konkurences tiesību jautājumos. Juridiskā pieredze iegūta arī administratīvajās tiesībās un tiesvedību procesos. Padziļināti pētīti arī dažādu nozaru regulējumi, tajā skaitā IT, mediji, bankas un finanses, mazumtirdzniecība, transports un atkritumu apsaimniekošana.

Pirms pievienošanās Eversheds Sutherland Bitāns komandai Gunta vairāk kā piecus gadus strādājusi Konkurences padomē. Kā eksperte Gunta ir piedalījusies starptautiskās darba grupās, kā arī organizējusi, vadījusi un piedalījusies diskusiju paneļos par aktuāliem ar konkurences tiesībām saistītiem jautājumiem.

Gunta ir guvusi pieredzi arī komerctiesībās, pētot jautājumus, kas nozīmīgi gan uzņēmumu ikdienas darbībā, sadarbībā ar biznesa partneriem, gan pie uzņēmumu iegādes un apvienošanas.

Specializācija konkurences tiesībās un komerctiesībās gūta jau mācību ietvaros akadēmiskajā vidē. Gunta ieguvusi profesionālo maģistra grādu Starptautiskajās Biznesa tiesībās Tilburgas Universitātē Nīderlandē, padziļināti pētot mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma piesaistes iespējas Latvijā, bet atbildības jautājumi par konkurences tiesību pārkāpumiem analizēti akadēmiskā maģistra grāda ietvaros Rīgas Juridiskajā Augstskolā.