Global menu

Our global pages

Close
Gunta Lokastova

Gunta Lokastova

Vecākā juriste

Lawyer

Valodas

Latviešu, angļu

Prakses jomas

  • Komerciālās tiesvedības
  • Konkurence, ES un tirdzniecība

Prakse

Gunta juridiskajā jomā praktizē kopš 2010. gada, pamatā specializējoties Eiropas Savienības un konkurences tiesību jautājumos. Juridiskā pieredze iegūta arī administratīvajās tiesībās un tiesvedību procesos, kā arī padziļināti pētīti dažādu nozaru regulējumi, tajā skaitā IT, mēdiji, bankas un finanses, mazumtirdzniecība, transports un atkritumu apsaimniekošana.

Kā eksperte Gunta ir piedalījusies starptautiskās darba grupās, kā arī organizējusi, vadījusi un piedalījusies diskusiju paneļos par aktuāliem ar konkurences tiesībām saistītiem jautājumiem, jo pirms pievienošanās Eversheds Sutherland Bitāns komandai vairāk kā piecus gadus strādājusi Konkurences padomē. Padziļināti pētīti arī komerctiesību jautājumi, kas nozīmīgi gan uzņēmumu ikdienas darbībā, sadarbībā ar biznesa partneriem, gan pie uzņēmumu iegādes un apvienošanas.

Specializācija konkurences tiesībās un komerctiesībās gūta jau mācību ietvaros akadēmiskajā vidē. Gunta ieguvusi profesionālo maģistra grādu Starptautiskajās Biznesa tiesībās Tilburgas Universitātē Nīderlandē, padziļināti pētot mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma piesaistes iespējas Latvijā, bet atbildības jautājumi par konkurences tiesību pārkāpumiem analizēti akadēmiskā maģistra grāda ietvaros Rīgas Juridiskajā Augstskolā.