Global menu

Our global pages

Close
Indra Ingersone, Specialist Counsel

Indra Ingersone

Vecākā juriste

Valodas

Latviešu, Angļu, Krievu, Franču

Prakses jomas

  • Komerclīgumi
  • Korporatīvās tiesības
  • Uzņēmumu iegāde un apvienošanās
  • Restrukturizācija un maksātnespēja
  • Banku un finanšu tiesības

Prakse

Indra specializējas uzņēmuma iegādes un apvienošanās darījumos, kā arī korporatīvo un komerctiesību jautājumos. Viņai ir pieredze saistībā sadarbībā ar zvērinātiem advokātiem sniedzot juridisko palīdzību daudziem lielākajiem starptautiska un vietēja mēroga privātajiem uzņēmumiem un valsts institūcijām.

Indrai ir pieredze arī plaša spektra banku un finanšu tiesību jautājumos, darbojoties gan finanšu pakalpojumu iestāžu regulatīvos jautājumos, gan darījumos ar banku aktīviem maksātnespējas gadījumos. Viņas pieredze iekļauj sadarbību ar zvērinātiem advokātiem, lai palīdzētu tādos pārrobežu finanšu darījumos kā uzņēmuma kreditēšana, finanšu iegāde / pārņemšana, iekšējo kreditoru līgumi, banku aizdevumi, kā arī privāto aktīvu restrukturizācija. 

Indra ir guvusi vērtīgu starptautisku pieredzi, sniedzot ieguldījumu zvērinātu advokātu darbā, lai komanda varētu konsultēt starptautiskai derīgo izrakteņu izpētes grupai vairākās Āfrikas valstu jurisdikcijās.