Global menu

Our global pages

Close
Madara Locāne

Madara Locāne

Juriste

Prakses jomas

  • Finanšu un kapitāla tirgi
  • Komerctiesības
  • Korporatīvā pārvaldība
  • Padziļinātā uzņēmumu izpēte

Prakse

Madara specializējas galvenokārt korporatīvo un komerctiesību, banku un finanšu tiesību, kā arī uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas jomā.

Madara ir ieguvusi pieredzi, gatavojot plaša klāsta korporatīvos un komerctiesību dokumentus, veicot padziļināto juridisko izpēti dažādu nozaru uzņēmumos, kā arī sniedzot atbalstu juridisko atzinumu veidošanā.

Madara ir piedalījusies vairākos ievērojamos kapitāla tirgus darījumos, tajā skaitā akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma procesā (IPO), privātos izvietojuma, sākotnējā un otrreizējā akciju publiskā piedāvājumā, kā arī subordinētu obligāciju emisijā, kopumā vairāk nekā 235 miljonu EUR vērtībā.

Šo projektu ietvaros Madara ir piedalījās plašas padziļinātās juridiskās izpētes veikšanā, dokumentu izstrādē, kā arī atbalstījusi darba komandu sadarbībā ar regulējošajām institūcijām.

Madara ir piedalījusies un uzvarējusi vairākās nacionāla mēroga tiesu izspēlēs. Madara ir pārstāvējusi Latvijas Universitāti, piedaloties Monro R. Praisa Mediju tiesību izspēlē (Monroe E. Price Media Law Moot Court), kas katru gadu norisinās Oksfordas Universitātē, Lielbritānijā.