Global menu

Our global pages

Close
Laura Medne, Lawyer

Laura Medne

Juriste

Valodas

Latviešu, Angļu, Krievu

Prakses jomas

  • Maksātnespēja
  • Tiesvedība un strīdu risināšana
  • Komerctiesības

Prakse

Laura darbojas Tiesvedības un strīdu risināšanas prakses grupā, sniedzot atbalstu tiesvedības procesuālo dokumentu un citu ar komercstrīdu risināšanu saistītu dokumentu sagatavošanā.

Pirms pievienošanās Eversheds Sutherland Bitāns, Laura specializējās parāda piedziņas un zaudējumu atlīdzināšanas lietās un juridisko personu maksātnespējas procesā.

Laura ir ieguvusi padziļinātas zināšanas par tiesvedību un civilprocesu, strādājot par tiesneša palīgu civillietu izskatīšanā.

Laura ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju.