Global menu

Our global pages

Close
Ingrīda Misiņa

Ingrīda Misiņa

Juriste

Valodas

Latviešu, Angļu, Krievu

Prakses jomas

  • Tiesvedība un strīdu risināšana
  • Nodokļi
  • Nekustamo īpašumu pārvaldība


Ingrīda ir kvalificēta juriste, kura galvenokārt sniedz atbalstu dažādās tiesvedību un strīdu risināšanas lietās, izstrādājot tiesvedību dokumentus un strīdu risināšanas stratēģijas.

Ingrīda sniedz būtisku ieguldījumu arī nodokļu prakses projektos, gan jautājumos par ārvalstu klientu nodokļu saistībām Latvijas Republikā, gan nodokļu tiesvedību procesos.  

Papildus Ingrīda ir ieguvusi plašu pieredzi migrācijas jautājumos. Būtisks ir Ingrīdas darbs biroja sniegtajā palīdzībā ārzemniekiem reģistrācijas apliecību, uzturēšanās atļauju ar tiesībām uz nodarbinātību un vīzu saņemšanā.

Ingrīda ir biroja Nekustamā īpašuma un būvniecības prakses grupas pārstāve, specializējoties īres, nomas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jautājumos.

Pašlaik Ingrīda apgūst studiju programmu “Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana”, kuru absolvējot, iegūs arī nekustamā īpašuma pārvaldnieka kvalifikāciju.