Global menu

Our global pages

Close
Elīna  Muciņa, Partner

Elīna Muciņa

Partnere

Zvērināta advokāte

Valodas

Latviešu, Angļu, Krievu

Prakses jomas

 • Datu aizsardzība
 • Darba tiesības
 • Apdrošināšanas tiesības
 • Farmācija un veselības nozare

Prakse

Elīna ir Eversheds Sutherland Bitāns partnere un zvērināta advokāte. Elīna konsultē darba tiesību jautājumos, sniedzot klientiem juridiskus risinājumus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Elīna palīdz klientiem īstenot viņu plānus saistībā ar nodarbinātību uzņēmumā, izstrādājot darba kārtības politiku, sagatavojot dažādus darba tiesību dokumentus, kā arī sagatavojot tiesas procesuālos dokumentus darba strīdu gadījumos. Elīna arī izstrādā juridiskos atzinumus par sarežģītiem nestandarta darba tiesību jautājumiem, kā arī ir sniegusi juridisko atbalstu vairāku sarežģītu uzņēmumu reorganizācijās.

Elīnai ir vairāk nekā 5 gadus ilga pieredze apdrošināšanas tiesību jomā. Viņa konsultē Latvijas vadošās apdrošināšanas sabiedrības pamatdarbības un plaša spektra darba tiesisko attiecību jautājumos, kā arī veic sarežģītu juridisku situāciju, kas ietver apdrošināšanas seguma izvērtējumu, detalizētu izpēti.

Elīna arī sniedz ievērojamu juridisko atbalstu klientiem personas datu aizsardzības jomā, tostarp konsultējot daudzus starptautiskus klientus par personas datu aizsardzības regulējumu Latvijā.

Studējot Latvijas Universitātē, Elīna piedalījās Willem C. Vis Starptautiskās komercarbitrāžas tiesu izspēlēs gan kā dalībniece, gan kā tiesnese, gūstot vērtīgu pieredzi starptautiskā šķīrējtiesas procesā un starptautiskās tirdzniecības tiesību jomā.

Elīna ir dalījusies ar savu pieredzi, uzstājoties dažādos semināros un konferencēs, kā arī ir sarakstījusi nodaļu par eksporta darījumu juridiskajiem jautājumiem rokasgrāmatā “Eksporta ceļvedis”, ko izdevusi izdevniecība Dienas Bizness, un regulāri to papildina ar aktuālu nozares informāciju.

Pieredze

 • Starptautiska zāļu ražotāja pārstāvniecības Latvijā konsultēšana dažādos darba tiesisko attiecību jautājumos, tostarp tā globālo darba tiesību politiku atbilstības izvērtēšana un pielāgošana Latvijas tiesību aktu prasībām.
 • Juridiskā palīdzība vairākās sensitīvās darba lietās, kas skar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar un juridisks atbalsts tiesvedības procesos, kas ierosināti, vadošos amatos strādājošiem darbiniekiem, ceļot prasību par atjaunošanu darbā.
 • Viena no Latvijā vadošajiem apdrošinātājiem juridiskas palīdzības sniegšana, piedaloties lietas stratēģijas izstrādē un tiesas procesuālo dokumentu sagatavošanā civillietā ar prasības summu, kas pārsniedz 500 000 EUR.
 • Latvijas uzņēmuma pārstāvība, piedaloties lietas stratēģijas izstrādē un tiesas procesuālo dokumentu sagatavošanā, civillietā, kas saistīta ar ugunsgrēku Rīgas brīvostas teritorijā, pret ārvalsts apdrošināšanas sabiedrību, kura prasīja piedzīt no klienta zaudējumus vairāk kā 1 miljona eiro apmērā.
 • Viena no pasaulē vadošajiem elektropreču ražotājiem ikdienas Baltijas mēroga juridiskā atbalsta nodrošināšana jomā, kas skar privātumu IT un viedierīču risinājumos.
 • Pasaulē atzīta transportlīdzekļu ražotāja konsultēšana par tiešsaistes pakalpojumu ieviešanu Latvijā, kā arī dažādu juridisko dokumentu izskatīšana un precizēšana atbilstoši Latvijas tiesību aktiem.
 • Patērētāju kredītu uzņēmuma konsultēšana personas datu aizsardzības jomā par tiesību aktu prasībām vairāk nekā 10 dažādās jurisdikcijās, lai īstenotu tā saimnieciskās darbības restrukturizāciju Eiropas valstīs.