Global menu

Our global pages

Close
Edijs Poga

Edijs Poga

Konsultants

Prakses jomas

 • Banku un finanšu tiesības
 • ES un konkurences tiesības
 • Komerctiesības
 • Uzņēmuma iegāde un apvienošanās
 • Komercstrīdu risināšana

Prakse

Edijs ir konsultants ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi Latvijas un ES konkurences tiesībās, apvienošanās kontroles, valsts atbalsta, ES finansējuma un ES tiesību jautājumos. Viņš pārstāv klientus gan Latvijas Konkurences padomē un Latvijas tiesās, kur daži no tiem ir saistīti ar Latvijā lielākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, izmeklēšanu, tiesvedību un apvienošanās darījumiem, gan arī Eiropas Komisijā un Eiropas tiesās.

Edijs konsultē daudzus augsta ranga vietējos un starptautiskos klientus starptautisko privāttiesību un cilvēktiesību jautājumos, kā arī komercstrīdu risināšanā, kā arī sniedz juridisku atbalstu vairākos daudzmiljonu projektos, kas saistīti ar uzņēmumu iegādi un apvienošanos, banku un finanšu tiesībām, nekustamā īpašuma darījumiem, kā arī ar būvniecību.

Edijs ir LR Advokātu kolēģijas biedrs un viens no Latvijas Tiesību institūta dibinātājiem. Kopš 2011. gada Edijs ir arī institūta vadītājs. Edijs ir Eiropas Tiesību institūta (Vīne, Austrija) biedrs.

Edijs ir darbojies arī kā Latvijas Advokātu kolēģijas padomes īpašais pilnvarotais, izstrādājot noteikumus par advokāta statusa un profesionālās ētikas darbībām un pārkāpumiem, kā arī par Latvijas advokātu amata simboliem.  

Edijs ir ieguvis bakalaura grādu Starptautiskās, salīdzinošajās un ES tiesībās Starptautiskajā Konkordijas universitātē, Igaunijā. 2008. gadā Edijs ieguva maģistra grādu ar atzinību Eiropas biznesa tiesībās Pallas Konsorcijā, Lielbritānijā. Par izciliem akadēmiskiem sasniegumiem viņš ir saņēmis vairākas stipendijas un akadēmiskos apbalvojumus. Studiju laikā Edijs piedalījās prestižajās Eiropas tiesību izspēļu sacensībās Ņujorkas universitātē, ASV. 2013. gadā Edijs ar atzinību absolvēja Londonas Karalisko koledžu, iegūstot prestižo ES konkurences tiesību diplomu.


Pieredze
 • Konsultācijas vadošai Latvijas komercbankai un tās vadībai bankas daļu pārdošanas procesā investoriem.
 • Konsultācija un pārstāvība pārrunās par galveno aktīvu transakciju un pārņemšanu vienam no lielākajiem Latvijas industriālajiem uzņēmumiem.
 • Konsultācija apvienošanās kontroles procesā Uralchem group, globālai ķīmijas produktu kompānijai, pārņemot vadošo ietekmi SIA Venamonjaks - lielākajā Baltijas ķīmisko vielu pārvadājumu kompānijā.
 • Konsultācija uzņēmuma apvienošanās kontroles procesā, kompānijai, kas pārņēma 100% akciju SIA L&T, lielākajai atkritumu apsaimniekošanas kompānijai Latvijā.
 • SIA Eko Osta, lielākajam Rīgas reģiona bīstamo atkritumu pārstrādātāja Konsultācija un pārstāvība Konkurences padomē un Adiministratīvajā tiesā par dominējošas tirgus pozīciju.
 • Juridiskā konsultācija Latvijas Valsts kapitāla vadības kompānijai dažādos ES likumu aspektos, tai skaitā procedūrā Eiropas Savienības Tiesā.