Global menu

Our global pages

Close
Liene Lelde Rieba

Liene Lelde Rieba

Juriste

Valodas

Latviešu, Angļu

Prakses jomas

  • Korporatīvās un komerctiesības
  • Banku un finanšu tiesības
  • Sporta tiesības

Prakse

Liene ir ieguvusi pieredzi, gatavojot korporatīvos un komerctiesību dokumentus, veicot padziļināto juridisko izpēti dažādu nozaru uzņēmumos, kā arī sniedzot atbalstu juridisko atzinumu veidošanā.

Liene sniedz būtisku ieguldījumu uzņēmumu korporatīvās pārvaldības (compliance) projektos, tai skaitā dažādu politiku, procedūru un vadlīniju izveidē, kā arī sniedzot korporatīvās pārvaldības sistēmas juridisko izvērtējumu.

Papildus Liene piedalījusies Trauksmes celšanas likuma izstrādes darba grupā kā Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāve, izdevusi publikācijas un vadījusi dažādus seminārus par to, kā uzņēmumiem, izveidot iekšējo trauksme celšanas mehānismu.

Liene specializējas arī sporta tiesībās. 2019.gada vasarās Liene piedalījās sporta tiesību semināra “Fair trial in Anti-doping disputes” organizēšanā un kā viens no paneļa dalībniekiem runāja par Latvijas anti-dopinga sistēmas efektivitāti.

Liene ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Pašlaik Liene apgūst studiju programmu “Tehnoloģiju tiesības” Rīgas Juridiskajā augstskolā, kuru absolvējot, iegūs arī maģistra grādu tiesību zinātnē ar specializāciju tehnoloģiju tiesības.