Global menu

Our global pages

Close
Ginta Krūkle

Ginta Krūkle

Partnere

Zvērināta advokāte

Valodas

Latviešu, Angļu, Krievu

Prakses jomas

  • Konstitucionālā tiesvedība
  • Teritorijas plānošana
  • Tiesvedība un strīdu risināšana
  • Publiskās un administratīvās tiesības
  • Valsts un pašvaldību pārvalde

Prakse

Ginta Krūkle (iepriekš Sniedzīte) vada Eversheds Sutherland Bitāns Publisko un administratīvo tiesību prakses grupu. Ginta ir tiesību zinātņu doktore ar vairāk nekā 15 gadu praktisku pieredzi tiesību jomā, spējot izcili apvienot akadēmisko pētniecības darbu un praksi advokātu birojā. Ginta sniedz konsultācijas galvenokārt publisko tiesību jomā, kā arī saistībā ar administratīvās tiesas novērtējumiem un strīdu izšķiršanu.

Ginta regulāri pārstāv klientus dažādos administratīvās tiesvedības posmos. Viņas specializācija ir valsts pārvaldes tiesības un iekšējo administratīvo un valsts un pašvaldību iestāžu organizatorisko jautājumu joma.

Ginta nodarbojas arī ar teritoriālās plānošanas un attīstības tiesību būtiskiem un procesuāliem aspektiem pašvaldību līmenī. Viņai ir plaša pieredze pārstrādātu projektu veicināšanā, tostarp sarežģītu obligātā iepirkuma pasūtījumu un saistīto vides novērtējumu jautājumos. Gintai ir plaša pieredze visos apelācijas tiesvedības aspektos, tostarp tiesas izvērtējumu veikšanā.

Ginta ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes un biznesa augstskolas Turība lektore. Viņa regulāri apmāca esošos un topošos tiesnešus Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Ginta pārvalda vairākas tēmas par tiesību teorijas un juridisko metožu jautājumiem, kā arī sniedz konsultācijas par zinātnisku juridisko pētījumu un akadēmisko darbu izstrādi. Ginta ir arī strādājusi par redaktori ikmēneša juridiskajā žurnālā Likums un Tiesības.

Pieredze

  • Valsts Kancelejas un Tieslietu ministrijas uzdevumā veikts apjomīgs pētījumu projekts par publisko funkciju deleģēšanu citām publiskām vai privātām personām.
  • Apjomīgu grozījumu izstrāde Rīgas pilsētas pašvaldības apbūves un teritorijas izmantošanas noteikumos, kam sekoja Rīgas vēsturiskā centra un aizsardzības zonu apbūves un teritorijas izmantošanas noteikumu izstrāde. 
  • Publiskā sektora iestāžu juridiskā konsultēšana, nodrošinot to aizstāvību administratīvajā tiesā par privatizācijas jautājumiem, īpašumtiesību atjaunošanas jautājumiem, publiskajiem pakalpojumiem un valsts amatpersonu ierobežojumiem un darbības noteikumiem. 
  • Dalība valsts iestāžu un pašvaldību departamentu restrukturizēšanā.