Global menu

Our global pages

Close

Apdrošināšanas tiesības, Latvija

Birojs ir konsultējis, sniedzis juridiskos atzinumus un pārstāvējis tiesās vairākus Latvijas vadošos apdrošinātājus, apdrošināšanas brokerus, kā arī snieguši juridisko palīdzību apdrošināšanas ņēmējiem.

Birojs ir uzkrājis vērtīgu pieredzi un zināšanas apdrošināšanas tiesībās, sniedzot juridisko palīdzību gan tieši apdrošināšanas tiesību jomā, gan arī tādu apdrošinātājiem un apdrošināšanas brokeru kompānijām būtisku jautājumu risināšanā, kas skar citas tiesību nozares, piemēram, sniedzis juridisko atbalstu apdrošinātājiem un apdrošināšanas brokeriem komerctiesību, personas datu aizsardzības, darba tiesību, konkurences tiesību jautājumos.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • juridiskās konsultācijas apdrošināšanas līgumu sagatavošanā
  • juridiskās konsultācijas saistībā ar apdrošinātajiem riskiem, apdrošināšanas gadījumiem un apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, regresa prasībām
  • juridiskās konsultācijas jautājumos, kas skar citas tiesību nozares, ņemot vērā apdrošinātājiem īpaši izvirzītās prasības
  • pārstāvību tiesās

Projekti

Biroja advokāti ir konsultējuši Latvijas un ārvalstu apdrošinātājus par apdrošināšanas līgumu sagatavošanu un noslēgšanu, kā arī apdrošināto risku iestāšanos, apdrošināšanas gadījumiem un tiesībām atteikt vai samazināt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

Birojam ir liela pieredze apdrošinātāju pārstāvībā tiesā, īpaši civillietās, kas skar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

Birojs ir veiksmīgi pārstāvējis apdrošinātāju intereses prasībās pret personām, kas ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem (regresa prasībās).

Birojs ir konsultējis vienu no pasaulē lielākajiem riska vadības, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru pakalpojumu sniedzēju konkurences tiesībās.

Birojs ir sniedzis konsultācijas starptautiskai apdrošinātāju grupai par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem.

Birojs ir sniedzis juridisko palīdzību starptautiskai apdrošinātāju grupai, pārstāvot tās intereses apvienošanās un iegūšanas darījumā.

Birojs ir konsultējis un pārstāvējis tiesā vienu no vadošajiem Latvijas apdrošinātājiem vairākos darba tiesību strīdos.

Birojs ir konsultējis vienu no vadošajiem Latvijas apdrošinātājiem par ikgadējā pārskata sagatavošanu, komerctiesību līgumu sagatavošanu.

Birojs ir sniedzis vairākiem Latvijas apdrošinātājiem juridisko palīdzību, konsultējot dažādos korporatīvo tiesību jautājumos.


 

Agris Bitāns

  • Vadošais partneris
  • +371 6728 0102
  • E-mail

Elīna  Muciņa