Global menu

Our global pages

Close

Banku un finanšu tiesības, Latvija

Zvērinātu advokātu biroja „Eversheds Sutherland Bitāns" speciālistu kompetence finanšu tiesību jomā ir ļoti plaša - no kredītlīgumu slēgšanas un konsultācijām tankkuģa būves pasūtīšanā līdz konsultācijām par banku iegādi Latvijā.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • konsultācijas kredītlīgumu un finanšu nodrošinājuma dokumentu sagatavošanā, finanšu nodrošinājuma dokumentu mehānismu izstrādi
  • juridisko atbalstu sindicēto aizdevumu jautājumos
  • konsultācijas par derivātu un citu finanšu instrumentu tirdzniecības juridiskajiem aspektiem
  • nepieciešamo juridisko dokumentu sagatavošanu saistībā ar normatīvajos aktos regulēto vērtspapīru atpirkšanas piedāvājumu izteikšanu un konsultācijas šā procesa norisē
  • juridiskā atbalsta sniegšanu sindicēto aizdevumu jautājumos
  • ar apdrošināšanu saistīto juridisko jautājumu risināšanu

Projekti

Birojs ir būtiski paplašinājis darbību juridisko pakalpojumu sniegšanā banku un finanšu jomā. Vairākiem augsta ranga klientiem birojs ir palīdzējis risināt sarežģītus jautājumus, kas saistīti ar regulatoru darbību, banku pakalpojumu līniju iekšējo reorganizāciju, investīciju banku pakalpojumu uzsākšanu un atvasināto produktu strukturēšanu.

Birojs ir sniedzis juridisku palīdzību privātai Latvijas bankai, sagatavojot pilnīgu juridisku līgumu klāstu atvasinātajiem produktiem.

Mēs esam palīdzējuši Amerikas publiskajam investoram bankas licences iegūšanā tā filiālei Latvijā.

Sadarbībā ar vienu no četrām lielākajām auditoru kompānijām, mūsu advokāti ir strādājuši pie sarežģīta Latvijas valsts bankas uzdevuma, lai nodalītu komercbankas produktus no attīstības bankas nekomerciālās darbības.

Stokholmas Apgabaltiesa pieņēma spriedumu lietā, kuru bija ierosinājis savulaik lielākās Baltijas valstu bankas likvidators. Tā bija lielākā lieta, kādu jebkad Latvijas kompānija ir ierosinājusi vispārējās jurisdikcijas tiesā. Lieta tika izspriesta saskaņā ar Latvijas materiālo tiesību normām un mūsu birojs palīdzēja atbildētāja advokātiem, izskaidrojot Latvijas tiesību normu saturu. Tiesa noraidīja prasību par zaudējumiem un prasītājs nepārsūdzēja spriedumu.

Latvijā ienākot ES struktūrfondu programmām, biroja advokāti ir palīdzējuši vairākām kompānijām saistībā ar projektu sagatavošanas juridiskajiem aspektiem, kā arī ar fondu pārvaldības iestāžu atteikumiem piešķirt finansējumu projektiem. Mūsu juristi ir arī sagatavojuši vairākas publikācijas, kurās izceltas problēmas ES struktūrfondu programmu īstenošanas procesā Latvijā.

Klientu uzdevumā esam gatavojuši līgumu un noteikumu bāzi atvasināto finanšu instrumentu pakalpojumu ieviešanai Latvijā, kā arī vērtējuši cash-pooling pakalpojumu juridiskos aspektus.

Mūsu biroja advokāti sniedz konsultācijas kredītlīgumu un finanšu nodrošinājuma dokumentu sagatavošanā, vērtspapīru, derivātu un citu finanšu instrumentu tirdzniecības juridiskajiem aspektiem, sindicēto aizdevumu jautājumos, kā arī finanšu nodrošinājuma dokumentu mehānismu izstrādē.

Māris Vainovskis

  • Vecākais partneris
  • +371 6728 0102
  • E-mail