Global menu

Our global pages

Close

Darba tiesības, Latvija

Šobrīd darba tiesiskās attiecības kļūst daudz sarežģītākas. Pastāvīgi jāņem vērā arī konfidencialitātes un konkurences ierobežojumu noteikšanas problēma, personas datu aizsardzību jautājumi, kā arī attiecības ar arodbiedrībām. Mūsu pieredze un zināšanas ir palīdzējušas sekmīgi pārstāvēt savu klientu intereses vairākos individuālos un kolektīvos darba strīdos tiesā, arī tādās lietās, kurās līdzšinējā Latvijas tiesu prakse ir bijusi ierobežota (piemēram, jautājumos par darbinieku nosūtīšanu, vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumiem)

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 • darba līgumu, iekšējās kārtības noteikumu un citu ar personāla vadību saistītu dokumentāciju sagatavošanu
 • klienta interešu pārstāvību tiesās individuālo un kolektīvo darba strīdu gadījumos
 • konsultācijas par akciju opciju plāniem darbiniekiem
 • konsultācijas par sociālās nodrošināšanas saistībām
 • klienta interešu pārstāvību sarunās ar arodbiedrībām, koplīgumu sagatavošanā
 • konsultācijas un klienta interešu pārstāvību individuālā un kolektīvā darbinieku atlaišanā
 • konsultācijas darba drošības jautājumos
 • ārvalstnieku uzturēšanās un darba atļauju iegūšanu

Projekti

Biroja advokāti konsultē starptautisku uzņēmumu filiāles un vietējos uzņēmumus par ikdienā sastopamiem darba tiesību jautājumiem, piemēram, darba līgumi un to izbeigšana, darbinieku pieņemšana un paturēšana, darbinieku nodošana, konfidencialitātes un konkurences ierobežošanas jautājumi, personas datu aizsardzība un attiecības ar arodbiedrībām. Birojs ir konsultējis vairākus uzņēmumus par darbinieku kolektīvās atlaišanas jautājumiem.

Birojs ir palīdzējis daudziem starptautiskiem un vietējiem klientiem dažādās darba tiesību jomās, ieskaitot darbības uzsākšanu, likuma prasību ievērošanu, izmaiņas uzņēmuma struktūrā, darba tiesisko attiecību izbeigšanu un darba strīdu risināšanu.

Biroja advokāti konsultējuši somu investoru darba tiesību aspektos, kas saistīti ar uzņēmumu apvienošanu, kā arī ar uzņēmuma restrukturizāciju.

Birojs ir palīdzējis izstrādāt uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus vairākām skandināvu kompānijām, kā arī kompānijām, kuru galvenās mītnes atrodas Austrālijā un Vācijā.

Esam sagatavojuši darba tiesisko attiecību dokumentu paketi pēc tādu klientu specifiska pieprasījuma, kas darbojas kuģniecības, aviācijas, sauszemes transporta, preču uzglabāšanas, ražošanas un citās nozarēs.

Savu reputāciju Biroja advokāti ieguvuši, veiksmīgi pārstāvot uzņēmumus darba strīdos ar visās tiesu instancēs, t.sk., arī attiecībā par vienādas attieksmes aizlieguma pārkāpumiem.

Birojā strādājošie imigrācijas lietu eksperti ir snieguši atbalstu neskaitāmiem starptautiskiem klientiem, iegūstot ārvalstniekiem nepieciešamās uzturēšanās un darba atļaujas unievērojot arvien pieaugošo darbaspēka globalizāciju, konsultējot klientus citos ar nodarbinātību saistītajos jautājumos.

Māris Logins

 • Partneris
 • +371 6728 0102
 • E-mail

Agris Bitāns

 • Vadošais partneris
 • +371 6728 0102
 • E-mail