Global menu

Our global pages

Close

E-komercija, Latvija

Mūsdienās elektroniskā vide kļūst par vērā ņemamu tirdzniecības vietu, tā nodrošina efektīvu komercdarbības un mārketinga aktivitāšu platformu. Jaunās tehnoloģiskās iespējas kļūst par normu.

Mūsu biroja pieredze elektronisko komercdarbību saistītos aspektos neaprobežojas tikai ar dažāda e-līgumu sagatavošanu, konsultācijām e-mārketingā un patērētāju tiesību aizsardzību elektroniskā vidē, palīdzību mājas lapu izveidē.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 • konsultācijas par e-līgumu slēgšanu
 • konsultācijas saistībā ar e-mārketingu, tajā skaitā, riska novērtējumu un ar reklāmu un surogātpastu saistītos jautājumus
 • konsultācijas par elektroniskajām piegādēm
 • mājas lapu un portālu izstrādes, uzturēšanas un izvietošanas līgumu sagatavošanu
 • mājas lapu un portālu satura, tajā skaitā, lietošanas noteikumu atbilstības informācijas un komunikāciju tehnoloģiju normatīvajam regulējumam izvērtējumu
 • konsultācijas par datu un privātuma aizsardzību interneta vidē
 • konsultācijas un klienta interešu pārstāvību tiesā ar domēna vārdiem saistīto strīdu risināšanā
 • intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību interneta vidē
 • elektronisko pakalpojumu sniedzēja atbildības izvērtējumu

Projekti

Mūsu birojam ir plaša pieredze dažāda veida e-līgumu sagatavošanā, konsultāciju sniegšanā e-mārketingā un patērētāju tiesību aizsardzību elektroniskā vidē, mājas lapu izveidē.

Mēs esam devuši savu ieguldījumu elektroniskā paraksta ieviešanā Latvijā, it īpaši saistībā ar sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu.

Mūsu speciālisti ir konsultējuši e-iepirkumu sistēmas izveidei nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi un snieguši juridisko palīdzību tās elektronisko risinājumu ieviešanai

 

 

Informāciju tehnoloģijas telekomunikācijas

Birojs ir konsultējis un pārstāvējis komunikāciju pakalpojumu sniedzējus un lietotājus, un informācijas tehnoloģiju kompānijas, ieskaitot valsts un publiskās iestādes, vislielāko fiksēto līniju publisko operatoru, lielākos mobilo sakaru operatorus, tīkla infrastruktūras un aprīkojuma nodrošinātājus.

Mūsu speciālisti ir snieguši konsultācijas attiecībā uz telekomunikāciju licencēšanu , saikni ar publiskajiem telekomunikāciju regulatoriem, licences līgumu sagatavošanu, sistēmas atbalsta un uzturēšanas līgumu izstrādāšanu.

Esam snieguši lielākajam fiksēto līniju operatoram juridiskās konsultācijas saistībā ar jaunu produktu ieviešanu, t.sk., izvērtējot konkurences riskus. Galvenajam radio un televīzijas signāla izplatītājam ir sniegtas konsultācijas un atzinumi, kā arī sagatavoti līgumi saistībā ar radio un televīzijas signāla izplatīšanu Latvijas Republikas teritorijā.

Biroja speciālisti veiksmīgi ir snieguši palīdzību saviem ārvalstu un vietējiem klientiem IT iepirkumu procedūrās.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 • preču zīmes, domēnu nosaukumi un autortiesības
 • ar Internetu saistītie juridiskie jautājumi
 • līgumi Interneta vidē
 • licencēšana un uzraudzība
 • franšīzes un izplatīšanas līgumi
 • sistēmu nodrošinājuma un uzturēšanas līgumi

Projekti

Birojs ir konsultējuši un pārstāvējuši komunikāciju pakalpojumu sniedzējus un lietotājus, un informācijas tehnoloģiju kompānijas, ieskaitot valsts un publiskās iestādes, vislielāko fiksēto līniju publisko operatoru, lielākos mobilo sakaru operatorus, tīkla infrastruktūras un aprīkojuma nodrošinātājus.

Mūsu advokāti ir snieguši konsultācijas attiecībā uz telekomunikāciju licencēšanu , saikni ar publiskajiem telekomunikāciju regulatoriem, licences līgumu sagatavošanu, sistēmas atbalsta un uzturēšanas līgumu izstrādāšanu.

Esam snieguši lielākajam fiksēto līniju operatoram juridiskās konsultācijas saistībā ar jaunu produktu ieviešanu, t.sk., izvērtējot konkurences riskus.

Galvenajam radio un televīzijas signāla izplatītājam ir sniegtas konsultācijas un atzinumi, kā arī sagatavoti līgumi saistībā ar radio un televīzijas signāla izplatīšanu Latvijas Republikas teritorijā.

Biroja speciālisti veiksmīgi ir snieguši palīdzību saviem ārvalstu un vietējiem klientiem IT iepirkumu procedūrās.

 

Māris Vainovskis

 • Vecākais partneris
 • +371 6728 0102
 • E-mail

Elīna  Muciņa