Global menu

Our global pages

Close
Print Friendly and PDF

Ceļā uz ESG atbilstību un ilgtspējīgu finansējumu

Finanšu pakalpojumu iniciatīvas ESG un ilgtspējas jomā strauji attīstās. Tiek izstrādāti un spēkā stājas normatīvie tiesību akti, kuriem būs plaša ietekme uz uzņēmumiem, finanšu sektoru un piedāvātajiem produktiem. Tomēr tie nav tikai tiesiskie regulējumi, bet gan uzņēmuma valdes stratēģiski soļi.

Mūsu juristi cieši strādā ar nozares pārstāvjiem, tirgus dalībniekiem un regulatoriem, lai veicinātu regulatīvās vides attīstību, informācijas pieejamību un izskaidrotu normatīvos regulējumus. Mūsu biroja speciālisti aktīvi piedalās ilgtspējas politikas un rīcības plānu veidošanā, lai radītu iespējami labvēlīgu vidi ilgtspējīgiem ieguldījumiem un finanšu produktiem.

Mēs sniedzam juridisko atbalstu galvenajām ieinteresētajām personām, piemēram, investoriem un uzņēmumu vadītājiem, lai palīdzētu apzināt produktus, kurus ietekmēs dažādas gaidāmās regulatīvās prasības. Pielietojot mūsu zināšanas un pieredzi varam jums palīdzēt sagatavot vadlīnijas, lai identificētu un dokumentētu ESG un ilgtspējības prasību ieviešanas soļus.