Global menu

Our global pages

Close
Print Friendly and PDF

Korporatīvā pārvaldība (G)

Ziņošana

Neskatoties uz piemērojamiem ziņošanas noteikumiem, ir svarīgi, ka uzņēmuma paustā informācija ir pasniegta pārskatāmā un labai tirgus praksei atbilstošā veidā. Uzņēmuma vadības atbildība ir pārliecināties, ka akcionāriem, ieinteresētajām pusēm un publikai paustā informācija ir precīza un atbilstoša reālajai situācijai.

Neatkarīgi no uzņēmuma darbības nozares un lieluma, mūsu juristi ir gatavi sniegt atbalstu informācijas izpaušanas un ziņošanas sistēmu izstrādāšanā , piedāvājot konkrētus risinājumus, politikas, procedūras un vadlīnijas atbilstoši jūsu vajadzībām.

Tehnoloģijas un digitalizācija

Ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju attīstības tendences un mākslīgā intelekta sniegtās iespējas biznesa darbības plānošanā, nodrošināšanā, mārketingā un komunikācijā, tehnoloģiju regulējumam ir būtiska loma uzņēmumu attīstībai.

Arvien jauni noteikumi, tai skaitā enerģētikas, ilgtspējības, privātuma, sociālos un ētikas standarti, stājas spēkā un ir saistoši uzņēmumiem.

Neatkarīgi no tā, vai iegādājaties, izvietojat, ražojat, pārdodat vai licencējat tehnoloģijas, ir būtiski nodrošināt iegādātās tehnoloģijas atbilstības pārbaudi, , kā arī piegādes ķēžu atbilstību uzņēmuma nozares standartiem. Mūsu juristi var sniegt nepieciešamo atbalstu sadarbības partneru un piegādes ķēžu izvērtēšanā, kā arī attiecīgo politiku un procedūru aprakstu sagatavošanā.