Global menu

Our global pages

Close
Print Friendly and PDF

Sociālā atbildība (S)

Nodarbinātība

Katram uzņēmumam ir būtiski rūpēties par savu darbinieku labklājību, veicināt iekļaušanu un aizsargāt darbinieku veselību un drošību, tajā pašā laikā, nodrošinot taisnīgu atalgojumu un papildu labumus, kā arī rūpēties par pensijas plānošanu. Ir būtiski ieguldīt līdzekļus un laiku savu darbinieku apmācībā un izglītībā.

Politiku, vadlīniju un standartu izstrāde, ieviešana par uzņēmuma darbības sastāvdaļu un izpilde, ir visaptverošs process. Mūsu juristiem ir pieredze šādu vadlīniju, politiku un procedūru sagatavošanā nodarbinātības jomā, līdz ar to mēs varam sniegt atbilstošas un pielāgotas konsultācijas tieši jūsu uzņēmumam.

Cilvēktiesības

Jūsu darbinieku fiziskā un garīgā veselība ir ļoti svarīga. Vadlīniju izstrāde, ieviešana un stingra ievērošana, kā arī drošības kultūras veicināšana var mazināt risku pārkāpt cilvēktiesības. Tomēr, neskatoties centieniem riskus mazināt, tas vēl joprojām var iestāties, tādējādi iesaistot uzņēmumu tiesvedībās, kas var kaitēt tā reputācijai.

Mūsu juristi var jums sniegt atbalstu, lai izveidotu atbilstošas politikas un procedūras, tādējādi aizsargājot jūsu uzņēmumu no šādu risku iestāšanās.

Jūsu uzņēmuma darbinieku fiziskā un garīgā veselība ir ļoti svarīga, un labbūtības standartu izstrāde, ieviešana un stingra ievērošana, kā arī drošas darba vides un kultūras uzturēšana var mazināt riskus, ka darbinieki darba vietā nejūtas labi. Tomēr vienmēr pastāv tiesvedības risks, kas var kaitēt uzņēmuma tēlam un reputācijai.