Global menu

Our global pages

Close
Print Friendly and PDF

Vides aspekti (E)

Tīra enerģija

Tīra enerģija nenozīmē, ka atsaucamies tikai uz atjaunojamiem enerģijas avotiem. Nozare ietver arī efektivitāti, viedās enerģijas sistēmas, uzglabāšanu, mobilitāti un transportēšanu, ilgtspējīgu finansējumu, kā arī ilgtspējīgu mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Mūsu juristiem ir atbilstoša pieredze un zināšanas, lai spētu sniegt juridisko palīdzību nepārtraukti mainīgajā nozarē un tādējādi saglabātu konkurētspēju. Sniedzam konsultācijas un informāciju gan par valsts atbalsta iespējām jau ieviestām tehnoloģijām, gan par atbalsta mehānismiem jauniem risinājumiem.

Mēs varam nodrošināt visaptverošu atbalstu atjaunojamās enerģijas darījumos, tai skaitā specializētos jautājumos par saules un vēja enerģijas projektu īstenošanu.

Vides tiesības

Vides tiesību jautājumi rada pastāvīgu atbilstības izaicinājumu visiem uzņēmumiem. Visā pasaulē, pieaugot sabiedrības raizēm par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām, tiek radīti jauni un paaugstināti jau esošie vides aizsardzības standarti.

Vides atbilstība, atkritumu apsaimniekošana, tīrs un dzeramai kvalitātei atbilstošs ūdens, tīrs gaiss, ilgtspējīgas investīcijas, kā arī tiesvedība attiecīgos jautājumos ir tikai dažas jomas, kurās specializējas mūsu juristi.