Global menu

Our global pages

Close

Intelektuālais īpašums, Latvija

Apstākļos, kad globālās ekonomikas gravitācijas centrs pārvirzās no materiālām vērtībām intelektuālā īpašuma virzienā, arvien būtiskāka kļūst nepieciešamība juridiski pareizi nosargāt savas tiesības uz intelektuālo īpašumu.

Mūsu advokāti regulāri un veiksmīgi pārstāv klientus patentu, preču zīmju un autortiesību aizsardzības jautājumos, kā arī tiesību strīdos par citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, ieskaitot autortiesību un datu bāzu aizsardzību.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • konsultācijas preču zīmju, domēnu, autortiesību un citu ar intelektuālo īpašumu saistītājos jautājumos
  • palīdzību intelektuālā īpašuma tiesību reģistrēšanā Latvijā un ārzemēs
  • Latvijas Republikas patentu valdes lēmumu apstrīdēšanu, t.sk., arī tiesā
  • klienta interešu pārstāvību tiesās, muitas iestādēs un policijā
  • licencēšanas, franšīzes un izplatīšanas līgumu sagatavošanu, t.sk., darbībai internetā
  • intelektuālā īpašuma tiesību auditu
  • konsultācijas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības taktikā un stratēģijā

Projekti

Mūsu advokāti ir veiksmīgi pārstāvējuši vairākus klientus patentu, preču zīmju un autortiesību aizsardzības jautājumos un citos tiesību strīdos par intelektuālā īpašuma jautājumiem, ieskaitot Latvijas lielākās ierakstu kompānijas pārstāvēšanu.

Birojs ir konsultējis vairākas starptautiskas komercsabiedrības to preču zīmju aizsardzības jautājumos Latvijā.

Eversheds Sutherland Bitāns birojs ir konsultējis savus klientus par aizsardzības stratēģijām pret pirātiskajiem produktiem Latvijā, kā arī biroja advokāti ar panākumiem startējuši vairākās prāvās, kas saistītas ar intelektuālo īpašumu.

Agris Bitāns

  • Vadošais partneris
  • +371 6728 0102
  • E-mail