Global menu

Our global pages

Close

Kapitāla tirgi

Kapitāla tirgi kļūst par arvien nozīmīgāku finansējuma avotu Baltijas valstu uzņēmumiem. Meklējot alternatīvas banku finansējumam, stabili uzņēmumi cenšas iekļūt Baltijas, Skandināvijas un Austrumeiropas valstu biržu akciju un obligāciju sarakstos.

Kapitāla tirgu sniegtās iespējas veicina uzņēmuma atpazīstamību un reputāciju, dažādo kapitāla piesaistes avotus un nostiprina kapitāla bāzi, un nereti var būt finansiāli izdevīgākas par citiem aizņēmuma veidiem.

 

Kādēļ strādāt ar mums?

Eversheds Sutherland Bitāns Kapitāla tirgu komanda ir vadošais juridiskais konsultants kapitāla tirgu jomā Baltijas valstīs. Pateicoties komandas plašajai pieredzei, mēs izprotam dažādu nozaru uzņēmumu iemeslus kapitāla piesaiste biržā, kā arī uzraudzības iestāžu prasības un praktiskās  tendences. Mēs regulāri ieviešam inovācijas pastāvošajā praksē, un ieviešam starptautisko praksi Baltijā.

Mēs lepojamies ar unikālu pieredzi, kas iegūta, konsultējot gandrīz visus Latvijas uzņēmumu kapitāla vērtspapīru (akciju) publisko piedāvājumu un kotēšanas darījumus pēdējo 5 gadu laikā, kā arī lielāko daļu korporatīvo parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas darījumos Latvijā.

Eversheds Sutherland Bitāns ir Nasdaq First North biržas Sertificētais konsultants Baltijas valstīs. Mēs esam daļa no globākās Eversheds Sutherland Kapitāla tirgu komandas, kas pārstāvēta 16 valstīs, tostarp ASV, Lielbritānijā, Ķīnā, Skandināvijā un Tuvajos austrumos.

 

Vērtspapīru emisiju juridiskā apkalpošana

Kapitāla vērtspapīri

Parāda vērtspapīri

 • Kapitāla vērtspapīru darījumu juridiskā apkalpošana
 • Akciju, depozitāro sertifikātu un citu kapitāla vērtspapīru emisijas
 • Akciju sākotnējie publiskie piedāvājumi (Initial Public Offering – IPO), otrreizējie publiskie piedāvājumi (Secondary Public Offering - SPO), atkārtotas emisijas un publiskie piedāvājumi (Follow-on Public Offering - FPO)
 • Akciju kotēšana biržā bez finansējuma piesaistes (Technical Listing)
 • Vērtspapīru svītrošana no biržu oficiālajiem sarakstiem
 • Atbilstības kapitāla tirgus regulējumam nodrošināšana
 • Citi ar kapitāla vērtspapīru tirgu darbību saistītie jautājumi

 

 • Parāda vērtspapīru darījumu juridiskā apkalpošana
 • Nodrošināto un nenodrošināto korporatīvo obligāciju emisijas
 • Obligāciju publisko piedāvājumu un privāto izvietojumu dokumentācijas izstrāde
 • Emitentu interešu pārstāvība un juridiskais atbalsts
 • Nodrošinājuma (ķīlas) aģenta pakalpojumi
 • Nodrošinājuma struktūras izveide, līgumu un saistīto dokumentu izstrāde, ķīlu reģistrācija
 • Atbilstības kapitāla tirgus regulējumam nodrošināšana
 • Citi ar parāda vērtspapīru tirgu darbību saistītie jautājumi

 

 

Priekšrocības finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

 • Kapitāla piesaistes avotu paplašināšana un dažādošana
 • Uzņēmuma atpazīstamības un reputācijas veidošana, kvalitātes un ilgtspējas apliecinājums
 • Darbinieku motivācijas programmas izveide
 • Augstāka uzticamība investoru un starptautisko sadarbības partneru acīs
 • Korporatīvās pārvaldības sakārtošana
 • Kapitāla piesaistes iespēja maziem un vidējiem uzņēmumiem
 • Iespēja pārdot sava uzņēmuma akcijas par tirgus cenu
 • Uzņēmuma akciju likviditātes nodrošināšana
 • Kotācijas iespējas vairāku valstu biržās
 • Plašāka un drošāka pieeja kapitālam nākotnē (atkārtotas emisijas iespēja)
 • Akcijas kā finanšu instruments cita uzņēmuma iegādei
 • Iespēja papildus nopelnīt, bez kontroles zaudēšanas uzņēmumā
 • Finansējums idejām, kas var neatbilst banku finansējamo darījumu profilam


Mūsu pieredze finanšu un kapitāla tirgus jomā:

 • IPO (akciju privātais izvietojums un kotācija Nasdaq First North MTF) Latvijā dibinātai kapitālsabiedrībai
 • AS Citadele banka IPO (akciju un GDRs publiskais piedāvājums un kotācija London Stock Exchange un Nasdaq Riga); Akciju kategoriju ar dažādu tiesību apjomu izveide vadošai bankai Latvijā
 • AS HansaMatrix IPO (akciju privātais izvietojums un kotācija Nasdaq Riga); Lielākā akcionāra SIA Macro Rīga publiskais piedāvājums (akciju izsole Nasdaq Riga sistēmā) Latvijā vadošajam elektronikas sistēmu ražotājam
 • AS Madara Cosmetics Regulatory & AGM (atbilstības nodrošināšana vērtspapīru tirgus regulējumam, akcionāru sapulču organizēšana un vadība) vienam no vadošajiem kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropā
 • AS Valmieras stikla šķiedra FPO (papildu akciju publiskais piedāvājums); Saistību restrukturizācija vienam no vadošajiem stikla šķiedras produktu ražotājiem Eiropā
 • AS Latvijas Kuģniecība Squeeze-out (galīgā akciju atpirkšana); Slēgtā akciju emisija (publiskais piedāvājums); Mandatory bid (obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums); SPO (otrreizējs publiskais piedāvājums); De-listing (akciju izslēgšana no Baltijas oficiālā saraksta) Latvijas kuģošanas kompānijai
 • AS Ventspils Nafta Mandatory bid (obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums); De-listing (akciju izslēgšana no Baltijas oficiālā saraksta) vadošam enerģētikas uzņēmumam
 • Nodrošināto obligāciju emisijas programma Latvijā dibinātai kapitālsabiedrībai
 • AS Citadele banka Pirmā nenodrošināto subordinēto obligāciju programma; Otrā nenodrošināto subordinēto obligāciju programma vadošai bankai Latvijā
 • Nodrošinājuma aģenta (Collateral Agent) pakalpojumi nodrošināto obligāciju emisijai nebanku kreditētājam Latvijā
 • Nodrošinājuma aģenta (Collateral Agent) pakalpojumi nodrošināto obligāciju emisijai neatkarīgai ieguldījumu sabiedrībai

Māris Vainovskis

 • Vecākais partneris
 • +371 6728 0102
 • E-mail