Global menu

Our global pages

Close

Komerctiesības, Latvija

Zvērinātu advokātu biroja „Eversheds Sutherland Bitāns" advokāti sniedz palīdzību dažāda veida komercsabiedrību dibināšanā, iegādāšanā vai reorganizācijā. Uzņēmumu apvienošana vai sadalīšana ietver virkni juridiski nozīmīgu darbību, kuru ievērošana un atbilstība komerctiesību, konkurences tiesību un citu tiesību normatīvajam regulējumam nosaka darījuma kopējo drošību un spēkā esamību. Mūsu speciālisti sniegs palīdzību dažāda veida komercdarījumu noslēgšanā.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 • sabiedrību reorganizācija
 • sabiedrību dibināšana un darbības nodrošināšana
 • akcionāru tiesību jautājumi
 • sabiedrības izpētes pakalpojumi
 • konkurences tiesības
 • koncernu līgumi
 • komerclīgumi
 • konsultācijas maksātnespējas jautājumos un parādu piedziņa

Projekti

Zvērinātu advokātu birojs "Everhseds Sutherland Bitāns" konsultācijas komerctiesību jomā iekļauj komersantu izveidošanu, darbību un likvidāciju, piemēram, attiecībā uz sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrībām, biedrībām, personālsabiedrībām utt., konkurences tiesību jautājumus, kā arī citās ar komercdarbību saistītājās jomās.

Mūsu birojs ir bijis iesaistīts vairāk nekā 100 liela mēroga apvienošanās un iegūšanas darījumos.

Mūsu advokāti konsultē lielākās Latvijas alkoholisko dzērienu ražotnes vairākuma dalībnieku.

Birojs pārstāvēja pārdevējus vienas no lielākajām Latvijas holdinga kompānijām transporta industrijā nozīmīga darījumā.

Birojs ir pārstāvējis vairākus augsta ranga klientus sarežģītās konkurences lietās un jautājumos, sniedzotvairākus ļoti augstu novērtētus seminārus par aizliegtajām vienošanām saskaņā ar Konkurences likumu.

Sadarbojoties ar vienu no četrām lielākajām auditoru kompānijām, mūsu birojs ir palīdzējis Valsts Iepirkuma birojam izveidot jauno E-iepirkuma sistēmu un juridiskos dokumentus, kas nosaka E-iepirkuma procedūras dalībnieku tiesības un pienākumus.

Birojs ir palīdzējis klientam īstenot franšīzes shēmu Latvijā.

Mūsu birojs ir sniedzis pakalpojumus daudzām vietējām un ārvalstu komercsabiedrībām saistībā ar dažādiem konkurences tiesību jautājumiem Latvijā, ieskaitot sadarbības līgumus, kopuzņēmumus, izplatīšanu, franšīzi un licences līgumus, kā arī šo līgumu paziņošanu Latvijas valsts pārvaldes iestādēm.


 

Māris Vainovskis

 • Vecākais partneris
 • +371 6728 0102
 • E-mail