Global menu

Our global pages

Close

ES un Konkurences tiesības

Veiksmīgas komercdarbības pamatā ir iespēja darboties efektīvas un godīgas konkurences apstākļos. Komercsabiedrībām nereti rodas nepieciešamība iebilst pret citu tirgus dalībnieku darbībām, kas vērstas uz konkurences ierobežošanu vai kavēšanu, tā arī izvērtēt pašu sniegto pakalpojumu un noslēgto darījumu atbilstību konkurenci regulējošo tiesību normām, cita starpā argumentējot to atbilstību konkurenci regulējošo tiesību normām gan Latvijas valsts un Eiropas Kopienas uzraugošajās institūcijās, tā arī tiesā.

Mūsu birojs ir veiksmīgi palīdzējis klientiem gan apvienošanās darījumos, konsultējot tos par apvienošanās paziņojumu iesniegšanas nepieciešamību konkurenci uzraugošajās institūcijās, kā arī sagatavot apvienošanās paziņojumus. Mūsu advokāti ir konsultējuši klientus un pārstāvējuši to intereses konkurenci uzraugošajās institūcijās un tiesā gan saistībā ar dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, gan aizliegtām vienošanām un citos negodīgas konkurences gadījumos.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver konsultācijas un citu palīdzību saistībā ar:

  • Aizsardzību pret negodīgu konkurenci;
  • Aizsardzību pret negodprātīgu komercpraksi;
  • Apvienošanās paziņošanu;
  • Dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
  • Aizliegtām vienošanām;
  • Valsts atbalstu;
  • Pārstāvību vietējās kompetentajās institūcijās un tiesās.

Projekti

Zvērinātu advokātu birojs „Eversheds Sutherland Bitāns" ir plaša un ilgstoša pieredze dažāda rakstura konkurences tiesību jautājumos.

Mūsu advokāti ir pārstāvējuši Konkurences padomē un tiesās uzņēmumu asociāciju saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaudies kā karteļa vienošanās saistībā ar cenu noteikšanu.

Mūsu birojs ir sniedzis palīdzību valsts piederošai akciju sabiedrībai saistībā ar pārkāpumu, kas izpaudies kā dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, piemērojot netaisnīgas cenas.

Mūsu birojs ir konsultējis vienu no Latvijas lielākajiem telekomunikāciju uzņēmumiem saistībā ar dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izpaudusies kā produktu sasaiste.

Mūsu advokāti ir konsultējuši Latvijas valdību saistībā ar valsts atbalsta jautājumiem saistībā ar noteiktu tiesību piešķiršanu un pienākumu uzlikšanu komercsabiedrībai telekomunikāciju jomā.

Esam pārstāvējuši vienu no pasaulē lielākā elektronisko preču ražotāja pārstāvi Baltijas valstīs saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumiem, kas izpaudušies kā aizliegta vertikāla vienošanās, kuras mērķis vai sekas ir bijušas tālākpārdošanas cenu noteikšana un paralēlā

Gunta Lokastova

  • Vecākā juriste
  • +371 6728 0102
  • E-mail