Global menu

Our global pages

Close

Nodokļu tiesības, Latvija

Attīstoties ekonomikai, nodokļu vide nemitīgi mainās, tomēr gan privātpersonām, gan uzņēmumiem ir vajadzīgi stabili un efektīvi nodokļu risinājumi.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 • pārstāvību nodokļu jautājumos strīdu risināšanā kā Valsts ieņēmumu dienestā tā arī tiesā
 • nodokļu risku novērtējumu konkrētiem darījumiem
 • nodokļu risku analīzi uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos, kā arī reorganizācijas un pārveidošanas gadījumos
 • nodokļu riska analīzi darījumiem ar īpašumu, tajā skaitā, investīcijām īpašumos Latvijas Republikā
 • nodokļu riska analīzi finanšu un banku produktu izmantošanā, piemēram, SWAP un nākotnes darījumos (tajā skaitā, nodrošinot finansējumu projektiem un publiskā piedāvājuma gadījumos)
 • priekšlikumus starptautiskajiem klientiem, strukturējot viņu darījumus Latvijas Republikā un Eiropā
 • no darba attiecībām un darba devēja pienākumiem izrietošā nodokļu riska analīzi

Projekti

Birojs ir uzkrājis vērtīgu pieredzi un zināšanas dažādās lietās, kas saistītas ar uzņēmumu ienākumu nodokli, pievienotās vērtības nodokli, nekustamā īpašuma nodokli un citiem piemērojamiem nodokļiem un nodevām.

Birojam ir liela pieredze Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu un muitas dienesta lēmumu sekmīgā apstrīdēšanā kā pašās iestādēs, tā arī tiesā.

Birojs ir konsultējis vairākus klientus saistībā ar muitas procedūru veikšanu, kā arī pārstāvējis klientus attiecībās ar muitas iestādēm strīdos par muitas procedūrām un muitas maksājumiem.

Biroja speciālisti ir sagatavojuši apjomīgu pētījumu par tiesu praksi nodokļu krimināllietās.

Māris Vainovskis

 • Vecākais partneris
 • +371 6728 0102
 • E-mail

Dainis Vodolagins

 • Vadošais speciālists
 • +371 6728 0102
 • E-mail